Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ιστοσελίδα www.asda.gr/elxoroi

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΑΣΔΑ

Κόμβος ΑΣΔΑ

Β 6μηνο 2004

2005

2006

 2007

2008  πρώτο Δίμηνο*

2009

2010 (ως

14-4-2010

Total Hits

1,493,919

5,284,978

5,372,882

6,398,668

 

268,652

 

Average Hits per Day

8,299

14,439

14,680

17,482

 

 

 

Average Hits per Visitor

8.25

9.69

6.33

6.25

 

 

 

Total Page Views

419,150

2,259,718

1,621,468

1,771,046

 

 

 

Average Page Views per Day

2,328

6,174

4,430

4,838

 

 

 

Average Page Views per Visitor

2.31

4.14

1.91

1.73

 

 

 

Visitors

 

 

 

 

 

 

 

Total Visitors

181,151

545,176

849,248

1,023,598

 

232,561

 

Average Visitors per Day

1,006

1,489

2,320

2,796

 

 

 

Total Unique IPs

70,203

149,363

212,449

292,980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Παρατηρητηρίου

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.asda.gr/elxoroi/

1η θέση

1η θέση

1η θέση

2η θέση

 

2η θέση

 

Hits

61,249

147,719

187,757

224,554

33,293 το α’ δίμηνο

199,758 αναγωγή έτους

141,111

40,542

Incomplete Requests

925

1,894

1,717

2,406

443 το α’ δίμηνο

2,658 αναγωγή έτους

1,145

214

Visitors

26,745

70,634

103,619

128,158

14,803 το α’ δίμηνο

88,818 αναγωγή έτους

52,324

15,391

* Ο ΑΣΔΑ μας γνωστοποίησε ότι από λάθος του διαγράφτηκαν τα στοιχεία του 2008. Σώθηκαν μόνο τα στοιχεία του πρώτου διμήνου.

Συμπεράσματα από την διαδικτυακή μας παρουσία:

1.      Το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας Αττικής κατάφερε κάτι που φαινόταν αδύνατο το Δεκέμβρη του 1999, όταν δημιουργήθηκε: Να λειτουργεί σήμερα σαν βασικός πόλος ενημέρωσης για τα κινήματα πόλης, και ιδιαίτερα για τα κινήματα των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας ζωής. Σήμερα (2008) έχει επισκεψιμότητα που εκτιμάται ότι προσεγγίζει τους 130.000 επισκέπτες το χρόνο.

2.      Η ραγδαία αύξηση στην επισκεψιμότητα (Β 6μηνο 2004: 26.745 επισκέπτες/ 2006: 103.619 / 2007: 128.158) δείχνει την αυξημένη επικαιρότητα των θεμάτων που καλύπτει το Παρατηρητήριο. Ουσιαστικά, μέσα σε τρία χρόνια πολλαπλασιάστηκε η επισκεψιμότητα!

3.      Τα ανεκπλήρωτα αιτήματα (Incomplete Requests) υποδηλώνουν τις περιπτώσεις που ο επισκέπτης δεν μπορεί να βρει την ιστοσελίδα που επιθυμεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα αρχεία του Παρατηρητηρίου είναι μεγάλα και «βαριά» και στις περιπτώσεις αργών συνδέσεων οι επισκέπτες δεν περιμένουν το πλήρες κατέβασμα της σελίδας που έχουν επιλέξει. Μπορεί επίσης, να οφείλεται σε κακή λειτουργία των συνδέσμων της ιστοσελίδας, αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως π.χ. κακή λειτουργία του server τη στιγμή της επίσκεψης ή ανέβασμα ανανεώσεων τη στιγμή της επίσκεψης.

4.      Η επισκεψιμότητα του Παρατηρητηρίου το φέρνει συνεχώς στην πρώτη θέση από όλες τις σελίδες του κόμβου, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της ιστοσελίδας του ΑΣΔΑ! (με εξαίρεση το 2007 που μας ξεπέρασε ο ΑΣΔΑ λόγω της αναζήτησης του υπολογισμού μορίων από τους εισακτέους). Αυτό το ρεκόρ, μια φιλοξενούμενη ιστοσελίδα να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τον ίδιο το κόμβο, μας γεμίζει ικανοποίηση.

5.      Από ποιοτική ανάλυση των σελίδων εισόδου προκύπτει ότι οι επισκέπτες ενδιαφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας κυρίως για:

·         γενική αρθρογραφία σε ζητήματα, δόμησης, πολιτικών προσανατολισμών, δασικής πολιτικής, κλπ

·        πληροφορίες για εκτός σχεδίου, περιαστικά βουνά, Μεσόγεια, και τις παρυφές της πόλης

·        πληροφορίες για τον πολεοδομικό ιστό, Αθήνα, Μαρούσι, Γουδή κλπ.

·        Πληροφορίες για το παράκτιο μέτωπο, δηλ. το Σαρωνικό και τον Πειραιά.

6.      Όσο αυξάνεται το περιεχόμενο του Παρατηρητηρίου τόσο και η πληροφορία που αναζητά ο επισκέπτης γίνεται περισσότερο δυσεύρετη. Σύντομα η ιστοσελίδα θα αποκτήσει νέα μορφή ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους επισκέπτες.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται πληροφορίες για τις σελίδες εισόδου της ιστοσελίδας των ελεύθερων χώρων Αθήνας-Αττικής, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των 50 Top Entry Pages  του ΑΣΔΑ.

 

Top Entry Pages

σειρά

Επισκέπτες

Β 6μηνο 2004

σειρά

Επισκέπτες

2005

σειρά

Επισκέπτες

2006

σειρά

Επισκέπτες

 2007

σειρά

Επισκέπτες 2009

http://www.asda.gr/elxoroi/ ektos.htm

8

1,011

5

3,084

8

3,149

10

3,203

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ prosanat.htm

10

927

7

2,366

33

1,512

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles3.htm

13

885

33

1,336

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ bouna.htm

14

857

14

2,142

44

1,356

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ around.htm

15

856

29

1,404

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ athens.htm

16

848

22

1,754

34

1,490

39

1,582

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ paryfes.htm

19

764

32

1,376

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ Mesogeia.htm

20

733

17

1,899

 

 

15

3,497

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ prosana2.htm

21

715

16

1,987

27

1,680

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ marousi.htm

22

706

26

1,552

12

2,698

26

2,014

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ saronicB.htm

30

634

42

1,174

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articlOA3.htm

36

551

49

1,064

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ sarpeir.htm

39

535

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles2.htm

41

489

43

1,172

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ atLykab.htm

42

485

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ saronic.htm

46

454

47

1,068

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articlOA.htm

48

423

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles.htm

 

 

31

1,381

47

1,300

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ elxoroi.htm

 

 

38

1,201

15

2,551

9

3,301

12

2,593

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles4.htm

 

 

39

1,187

41

1,401

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ ETA.htm

 

 

 

 

31

1,532

48

1,469

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles7.htm

 

 

 

 

37

1,446

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ articles6.htm

 

 

 

 

39

1,417

40

1,581

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ kerKinit.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ parni8a.htm

 

 

 

 

 

 

38

1,609

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ goudi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ Default.htm

 

 

 

 

 

 

46

1,486

7

3,153

http://www.asda.gr/elxoroi/

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3,096

 

Ομαδοποιώντας τις σελίδες εισόδου σε κατηγορίες έχουμε την εξής εικόνα:

 

Κατηγορία

 

Επισκέπτες

Β 6μηνο 2004

 

Επισκέπτες

2005

 

Επισκέπτες

2006

 

Επισκέπτες

 2007

Επισκέπτες

2009

 

Γενική αρθρογραφία

(prosanat, articles)

 

3016

 

9429

 

8756

 

1581

-

 

Άρθρα για Ολυμπιάδα 2004

 

974

 

1064

 

-

 

-

-

 

Ektos, bouna, around,

paryfes, +parni8a (2007)

 

3488

 

8006

 

4505

 

4812

-

 

Mesogeia

 

733

 

1899

 

-

 

3497

-

 

Athens, atLykab, marousi

 

2039

 

3306

 

4188

 

3596

-

 

Saronic

 

1088

 

2242

 

-

 

-

-

 

Sarpeir

 

535

 

 

 

-

 

-

-

 

ETA

 

 

 

 

 

 

 

1469

-

 

http://www.asda.gr/elxoroi/ elxoroi.htm

 

 

38

1,201

15

2,551

13

3,301

2,593

12

http://www.asda.gr/elxoroi/ Default.htm

 

 

 

 

 

 

 

1,486

3,153

7

http://www.asda.gr/elxoroi/

 

 

 

 

 

 

 

 

3,096

8

 

Αξιολόγηση:

Διαχρονικά, η ιστοσελίδα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες σελίδες.

Αυτή η εξέλιξη φαίνεται και στην επισκεψιμότητά της.

Η διασπορά των επισκεπτών σε όλο και περισσότερες σελίδες γίνεται φανερή στην περίπτωση της γενικής αρθρογραφίας. Το 2004 υπήρχαν 5 σελίδες σε αυτή την ενότητα των 50 πρώτων σελίδων εισόδου, ενώ το 2006 είχαν ανέλθει στις 12. Είναι αναμενόμενο πολλές από τις σελίδες του Παρατηρητηρίου να μην υπάρχουν στον πίνακα των 50 Top Entry Pages στον κόμβο του ΑΣΔΑ.

Αντίστοιχη διασπορά της επισκεψιμότητας λόγω προσθήκης ιστοσελίδων συνέβη και στις κατηγορίες Saronic (παραλία Σαρωνικού) και Sarpeir (Περιοχή γύρω από τον Πειραιά).

Το ίδιο και για την κατηγορία «Ektos, bouna, around, paryfes, +parni8a».

Η κατηγορία «Athens, atLykab, marousi» έχει σημαντική παρουσία, γεγονός που υποδηλώνει ένα σταθερό ενδιαφέρον για ζητήματα ελεύθερων χώρων στο κέντρο του Λεκανοπεδίου.

Η ενότητα της αρθρογραφίας για την Ολυμπιάδα 2004 έπαψε να εμφανίζεται στον πίνακα των 50  Top Entry Pages μετά το 2006, όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Αντίστροφα, η σελίδα της ΕΤΑ εμφανίζεται στις 50 πρώτες Top Entry Pages για πρώτη φορά το 2007.

Σημαντικό διαχρονικό ενδιαφέρον προσελκύει η κατηγορία «Μεσόγεια», που το 2007 ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη επισκεψιμότητας.

Τέλος, η πολιτική κατεύθυνσης εισόδου των επισκεπτών στην σελίδα http://www.asda.gr/elxoroi/ elxoroi.htm που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια το Παρατηρητήριο, αλλά και στην αρχική σελίδα (default) φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

Η επισκεψιμότητα των σελίδων αυτών αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό. Γι αυτό το λόγο η σειρά της ιστοσελίδας στις 50 Top Entry Pages του κόμβου του ΑΣΔΑ ανεβαίνει σταθερά και από την 38η θέση το 2005 βρίσκεται στην 13η θέση το 2007, και στη 12η το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 εμφανίζεται στις 50  Top Entry Pages για  πρώτη φορά η σελίδα http://www.asda.gr/elxoroi/  και μάλιστα στην 8η θέση.

Τα επόμενα διαγράμματα έχουν προκύψει από την επισκεψιμότητα μόνο της αρχικής σελίδας (default) του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων Αθήνας μέχρι το τέλος του 2005


Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2010