Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (διασυνδέσεις με ορισμένες δημοσιεύσεις)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

EΠΩΝΥΜΟ

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ

ΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σύρου 15, Τ.Κ. 113-61, Αθήνα

 

Σύρου 15, 113-61, Αθήνα

 

ΠΑΤΡΩΝYMO

Κωνσταντίνοs

 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

Λεμονιά

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.

Αθήνα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 igiann@tee.gr

 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝ.

1952

Τηλέφωνο

210-8237397

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αστικός Σχεδιασμός-Πολεοδομία-Χωροταξία (Περιφερειακή Ανάπτυξη-Σχεδιασμός Τοπικής Ανάπτυξης), Οικολογία-Περιβάλλον (Ελλάδα / Ευρώπη), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                                  

Α.2. ΣΠΟΥΔΕΣ                                                                                                          

     Α.2.1. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                                                               

Α.3 AΚΑΔΗΜΑΪΚΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                                

     Α.3.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                            

Α.3.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                             

Α.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ                                                                             

Α.5. ΑΛΛΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              

Α.6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ                                                       

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο        Ηλίας Κωνσταντίνου Γιαννίρης

Ημερ/νία γέννησης    23. 07. 1952

Τόπος γέννησης          Αθήνα

επιστροφή

Α.2. ΣΠΟΥΔΕΣ

1971-1976                   Φοίτηση στην Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.

1977                            Απονομή Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΠΘ (ορκομωσία στις 28.2.1977)

1977-1979           Διετείς μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση Master of Ρlanning στη School of Urban and Regional Ρlαnning του University of Ottawa, Canada

1980                            Aπονομή Master of Planning (MPl),  5.8.1980

1989-1990           Φοίτηση στο τμήμα Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής/ΣΕΛΕΤΕ.

1990                            Απονομή Πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ(1.3.1990)       

1986–1990             Μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση διπλώματος Διδάκτορος Πολεοδομίας-Χωροταξίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με υποτροφία του ΙΚΥ. Προφορική δοκιμασία για τη διδακτορική διατριβή στις 21.11.1994

1995                  Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ στις 8.2.1995

επιστροφή

Α.2.1. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

1989     Παρακολούθηση του τετραήμερου Εργαστηρίου “Technical Workshop on the Blue-Plan Mediterranean Scenarios”, που πραγματοποιήθηκε στην Antibes της Ν. Γαλλίας στις 22-26.5.1989, από το Mediterranean Blue Plan Regional Activity Centre.

1989-1992    Παρακολούθηση διαφόρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων (λεπτομέρειες στην ενότητα Β4)

1992     Παρακολούθηση Σεμιναρίου 20 ωρών με θέμα «CAD και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών/ΕΛΚΕΠΑ στις 11-13.12.1992.

2001     Παρακολούθηση τριμήνου σεμιναρίου “Geographical Information Systems”,  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης)

2005     Πιστοποίηση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κοινωνία της Πληροφορίας», Κέντρο Πιστοποίησης «Γενικό Θετικών Επιστημών-ΤΕΙ Χαλκίδας», πρόγραμμα 11-6-244, μετά από επιτυχή εξέταση στις 26.3.2005.

επιστροφή

Α.3 AΚΑΔΗΜΑΪΚΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Α.3.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2008-2010  Επίκουρος Καθηγητής  στην Αρχιτεκτονική Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης, στα μαθήματα:

«Χωροταξία», (Διδακτική ομάδα Επίκ. Καθηγ. Η. Γιαννίρης-Διδάσκουσα ΠΔ 407 Δέσποινα Διμέλλη, α’ εξάμηνο 2008-2009 και 2009-1010),

«Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό» (διδακτική ομάδα -Καθ. Εμ. Μαρμαράς-Επίκ. Καθηγ. Η. Γιαννίρης, β’ εξάμηνο 2008-2009),

«Πολεοδομικός Σχεδιασμός Ι», (διδακτική ομάδα -Καθ. Εμ. Μαρμαράς-Επίκ. Καθηγ. Η. Γιαννίρης-Διδάσκουσα ΠΔ 407 Δέσποινα Διμέλλη, α’ εξάμηνο 2008-2009 και 2009-2010),

 «Πολεοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ» (διδακτική ομάδα -Καθ. Εμ. Μαρμαράς-Επίκ. Καθηγ. Η. Γιαννίρης-Διδάσκουσα ΠΔ 407 Δέσποινα Διμέλλη, β’ εξάμηνο 2008-2009),

«Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας» (Διδακτική ομάδα: Καθηγητής Εμ. Μαρμαράς, Επικ. Καθηγητής Ηλίας Γιαννίρης, Διδάδκουσα ΠΔ 407 Δέσποινα Διμέλλη, α’ εξάμηνο 2008-2009, και 2009-2010)

«Νησιώτικος Χώρος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», (Μάθημα επιλογής, αυτοτελής διδασκαλία, β’ εξάμηνο 2008-2009),

Προσκεκλημένος εισηγητής στο θερινό σχολείο Πάρου (διαπανεπιστημιακό μάθημα Πολυτεχνείου Κρήτης και Παν/μίου Αιγαίου), Ιούλιος 2008, Ιούλιος 2009.

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και  εισηγητής στο θερινό σχολείο Πάρου (διαπανεπιστημιακό μάθημα Πολυτεχνείου Κρήτης και Παν/μίου Αιγαίου), Ιούλιος 2010.

2007-2008 Διδάσκων (ΠΔ 407) στην Αρχιτεκτονική Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης, στα μαθήματα:

«Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας» (μέλος διδακτ. ομάδας -Καθηγητής Εμ. Μαραμαράς, ά εξάμηνο 2007-2008),

«Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό» (μέλος διδακτικής ομάδας -Καθηγητής Εμ. Μαρμαράς-β’ εξάμηνο 2007-2008),

«Αστικός Σχεδιασμός Ι» (μέλος διδακτ. ομάδας -Καθηγητές Μαραμαράς, Τριποδάκης, α΄  εξάμηνο 2007-2008),

«Αστικός Σχεδιασμός ΙΙ» (μέλος διδακτ. ομάδας -Καθηγητές Μαραμαράς, Τριποδάκης, β΄ εξάμηνο 2007-2008),

«Πολεοδομικός Σχεδιασμός Ι» (μέλος διδακτ. ομάδας -Καθηγητής Εμ. Μαραμαράς, ά εξάμηνο 2007-2008),

«Πολεοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ» (μέλος διδακτ. ομάδας -Καθηγητής Εμ. Μαραμαράς, β΄ εξάμηνο 2007-2008),

2007, 9 Οκτωβρίου Εκλογή Ηλία Γιαννίρη ως Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Πολεοδομία-Αστικός Σχεδιασμός», Αρχιτεκτονική Σχολή, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

2005-2006  Συνεργασία, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου», Κατεύθυνση Α’: «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός», του ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων, με την υπεύθυνη του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αστικά Κοινωνικά Κινήματα» Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελ. Πορτάλιου και παρουσίαση του θέματος «Κοινωνικές αντιστάσεις με αντικείμενο τους Ελεύθερους Χώρους στην Αθήνα».   (βλέπε σχετική βεβαίωση συμμετοχής ως εισηγητή στο μάθημα).

2005-2006  Συνεργασία με την υπεύθυνη της διδακτικής ομάδας του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου για το υποχρεωτικό μάθημα Χωροταξία 7ου εξαμήνου. Προετοιμασία της άσκησης των σπουδαστών. Προετοιμασία του υποχρεωτικού υλικού για την άσκηση.

2004-2005  Μέλος της διδακτικής ομάδας του Μαθήματος Χωροταξία, 7ο εξάμηνο, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (καθηγητές Ε. Παναγιωτάτου, Λ. Βασενχόβεν, Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Μ. Αγγελίδης).

·        Παρουσίασα την περιοχή μελέτης στους σπουδαστές (περίπου 320).

·        Συνέβαλα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μαθήματος.

·        Πραγματοποίησα, στο πλαίσιο του ενός από τα 4 αυτοδύναμα φροντιστήρια  (τμήμα του Καθηγητού Λ. Βασενχόβεν) (περίπου 80 σπουδαστές) τις εξής 4 διαλέξεις:

o       «Η αναπτυξιακή-χωροταξική ιδιαιτερότητα του παράκτιου και νησιώτικου χώρου»

o       «Ανάλυση της κατάστασης του παράκτιου χώρου»

o       «Ευρωπαϊκή Ένωση: νεότερες προσεγγίσεις πολιτικής»

o       «Χωροταξικές-περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων της Ολυμπιάδας 2004 στην Αθήνα».

·        Σε αυτό το τμήμα  είχα επίσης ως καθήκον τη συγγραφή σημειώσεων.

2004-2005       Μέλος της διδακτικής ομάδας του μαθήματος «Ανάπτυξη Παράκτιας Ζώνης» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Κατεύθυνση Γ’: «Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης»), της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με πρωτοβουλία του διδάσκοντος Καθηγητή Λ. Βασενχόβεν.

2004-2005       Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης (Διευθυντής: Λ. Βασενχόβεν, Καθηγητής ΕΜΠ). Συμμετείχα στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου με διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα,  συνέβαλα στη διατύπωση προτάσεων νέων ερευνητικών έργων  καθώς και επιμέλειες έκδοσης πρακτικών συνεδρίων του Εργαστηρίου, (όπως του Διεθνούς Συνεδρίου «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξική Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Χώρου: Προοπτικές για τον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες», (14 – 16/5/1999, Πρόεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Λ. Βασενχόβεν, Καθηγητής ΕΜΠ).

                Επίσης, συμμετέχω στο ερευνητικό έργο της Ευρωπα:ϊκής Επιτροπής ESPON 2.3.2. (βλ. ενότητα Α.3.2)

2001-2004       Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. (βλ. ενότητα Γ.4)

2000        Παρουσίαση-διάλεξη 4 ωρών, "Ουτοπική Κοινωνία και Σύγχρονες Κοινωνικές Διεργασίες", Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Σεμινάριο Κατάρτισης Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2000, Επιστημονική Υπεύθυνη Μ. Γκασούκα-Δρ. Κοινωνικής Λαογραφίας, 15-3-2000.

1996-1997       Μέλος της διδακτικής ομάδας του μαθήματος  του 4ου εξαμήνου “Αστική Γη και Κοινωνικές Διαδικασίες”, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, ΤΕΜΠ/ΤΑΤΜ (καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή). Διδακτικό έργο και επιμέλεια των σημειώσεων.

1995-1976       Μέλος της διδακτικής ομάδας του μαθήματος  του 4ου εξαμήνου “Αστική Γη και Κοινωνικές Διαδικασίες”, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, ΤΕΜΠ/ΤΑΤΜ (καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή). Διδακτικό έργο και επιμέλεια σημειώσεων.

1995-1997       Επιστημονικός συνεργάτης, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, ΕΜΠ/ΤΑΤΜ (καθηγήτρια Μ Γιαουτζή) με διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα, διεξαγωγή διαλέξεων, συμβολή στη συγγραφή σημειώσεων, συμμετοχή στα μαθήματα, Παρακολούθηση Διπλωματικών, συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, συμμετοχή σε Συνέδρια, επιμέλεια έκδοσης πρακτικών.

1990        Υπεύθυνος της ενότητας “Ανάπτυξη των Νησιών και Αγροτικός Τομέας” στο “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Νέων και Στήριξης Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Νήσου Λέρου” που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών (χρηματοδότηση: ΕΟΚ/Πρόγραμμα PETRA Κοινωνικού Ταμείου) το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 1990, Λέρος, (υπεύθυνος του προγράμματος: Λ. Βασενχόβεν, Καθηγητής ΕΜΠ). Στο πρόγραμμα δίδαξα το θέμα «Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Νησιώτικο Χώρο και επαγγελματικές προοπτικές στον Αγροτικό Τομέα».

1977-1981       Assistant Professor. Αυτόνομο διδακτικό έργο στο μάθημα "L' Homme et  son Milieu", Ακαδημαϊκό Έτος 1978-1979, και στο μάθημα "Μan and his Environment", Ακαδημαϊκό Έτος 1979-1980, School of Urban and Regional Planning, University of Ottawa, Canada, 1980

1978-1981       Δάσκαλος, σχολείο μεταναστών Ελληνικής Κοινότητας Ottawa, Καναδάς.

 

Η διδακτική εμπειρία από εισηγήσεις σε προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια δεν καταγράφεται σε αυτή την ενότητα. Παρατίθεται με λεπτομέρεια στην ενότητα Γ.2.

επιστροφή

Α.3.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2007-2008 Ερευνητής, Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας

2004-2006       Γιαννίρης Ηλίας, μέλος ερευνητικής ομάδας του έργου της Ευρωπα:ϊκής Επιτροπής ESPON 2.3.2 (Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, 2004-2006) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Λ. Βασενχόβεν και Lead Partner το Πανεπιστήμιο της Valencia (Ισπανία). Για το έργο αυτό έχω συμβάλει στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας και έχω αναλάβει τη μελέτη περίπτωσης (case study) με θέμα “Prefectural Development Companies and Environmental Protection: An instrument for horizontal metworking and bottom-up planning-The case of the island of Milos”. Έχω αναλάβει τη σύνταξη της έκθεσης της μελέτης περίπτωσης μαζί με μια ακόμη ερευνήτρια του Εργαστηρίου.

2004-2006 Ερευνητής, Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας

2004     Μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΕΜΠ (Διευθυντής: Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν), για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των εγκαταλειμμένων εργοστασίων της περιοχής Μαντουδίου στη Β Εύβοια.

2000-2001       Ηλίας Γιαννίρης – Τεχνικός Διευθυντής TERRA/LORE,  Άννα Αρβανιτάκη – Συντονίστρια TERRA/LORE, «Αξιολόγηση της εμπειρίας των Ελλήνων εταίρων του TERRA με βάση την ελληνική πραγματικότητα». Αυτόνομη έρευνα που παρουσιάστηκε στη Διευρωπαϊκή  Συνάντηση στη Μεσσαρά Κρήτης: “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΣΕ   ΤΟΠΙΚΟ   ΕΠΙΠΕΔΟ”, με διοργανωτή τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ-Εταίρο TERRALORE,  στις 9 Φεβρουαρίου 2001.

1995-1999       Εγχείρημα ΕΜΠ-ΚΕΤ-Τοπικών φορέων Ικαρίας (Η. Γιαννίρης, Μ. Γιαουτζή κ.ά),  «Ποιο μέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;». Διεξαγωγή Ημερίδας και Συνεδρίου, κινητοποίηση τοπικής κοινωνίας, δέσμη τοπικών παρεμβάσεων, δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας, εμπλοκή στα Προγράμματα TERRA, LEADER, European Voluntary Service. (λεπτομερής περιγραφή στο Δ.1.)

1991-1994       Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ που εκπόνησε το ερευνητικό πρόγραμμα “Εκτίμηση της πυρικής διακινδύνευσης των δασικών εκτάσεων και αντιπυρικός/χωροταξικός σχεδιασμός πρόληψης-ετοιμότητας», για λογαριασμό της ΓΓΕΤ,  Πρόγραμμα ΕΠΕΤ 61/412, 1993-1995 (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής  Λ. Βασενχόβεν).

1990                Γιαννίρης Ηλίας, Μπίλλης Βασίλης, “Η Επαγγελματική Επανένταξη των Μηχανικών μέσα από την περίπτωση της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ». Κοινωνιολογική Έρευνα ερωτηματολογίου που δημοσιεύτηκε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α, Τόμ, 10, Τεύχοs 2, 1990.

1989-1990       Μέλος ομάδας πολεοδόμων, υπό τον Καθηγητή Λ. Βασενχόβεν, που μετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ με τίτλο «Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Παναγόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ). Το πρόγραμμα κατέληξε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 19-21 Φεβρουαρίου 1990. Στο συνέδριο αυτό υπήρξα ένας εκ των συντονιστών μιας ενότητας και μετείχα με εισήγηση (σκέψεις και ερωτήματα πάνω στη γεωγραφία των διασυνδέσεων της Αθήνας με την υπόλοιπη χώρα) που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

1985-1989       Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ που εκπόνησε το Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙ.ΠΑ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΒΙΠΑ Κορωπιού-Βάρης και Μεταμόρφωσης Αττικής ",  για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Λ. Βασενχόβεν).

1980     Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του University of Ottawa για το ερευνητικό πρόγραμμα «The problem of viability of Public Schools in the Sandy Hill District of the Municipality of Ottawa», Municipality of Ottawa-Sandy Hill Task Force, Ottawa, 1980.

1978-1979       Συμμετοχή σε διμελή ερευνητική ομάδα του University of Ottawa (Prof. Gary Armen, Researcher Elias Gianniris), «National Community Size for Cultural Survival», Έρευνα ερωτηματολογίου (ταχυδρομική) για την Ελληνική μειονότητα της της πόλης Ottawa, Secretary of State for Multiculturalism, Ottawa, 1978-79.

επιστροφή

Α.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2000-2002       Ως υπάλληλος της Δ/νσης Οργάνωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ είχα αναλάβει καθήκοντα σχετικά με  τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου του υπουργού, εκδηλώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο-Ζάππειο, ΔΕΘ περίπτερο ΥΠΕΧΩΔΕ-θεματική Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής), την οργάνωση ύλης για έκδοση φυλλαδίων, αφισών και CD-ROM του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέλος διάφορων επιτροπών παραλαβής έργων και υλικών του ΥΠΕΧΩΔΕ

1997-2000       Ως Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης συνέβαλα στην υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια κλπ. (βλέπε συνημμένη βεβαίωση)

1990-1991       Μέλος της Συνέλευσης του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1988-1990       Υπεύθυνος οργάνωσης και διαχείρισης του Αρχείου Χαρτών της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο ίδιο διάστημα διετέλεσα οικειοθελώς υπεύθυνος οργάνωσης της Χωροταξικής Βιβλιοθήκης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο διάστημα αυτό έγινε η διεξαγωγή δυο μελετών (κίνηση αρχείου διετίας, πρωτότυπη έρευνα και αξιολόγηση της υπηρεσιακής παραγωγής Χωροταξικών μελετών 1983-1990). Για το έργο της περιόδου αυτής τιμήθηκα με απονομή ευφήμου μνείας το 1990.

1983-1989       Μέλος της Ομάδας Χωροταξικών Μελετών της Δ/νσης Χωροταξίας ΥΧΟΠ, υπεύθυνος Περιφέρειας Α. Στερεάς (Ν. Εύβοιας) (Αποφάσεις Γ.Γ. ΥΧΟΠ 67357/992/15.11.83 και 3982/82/28.1.1985) Στα πλαίσια αυτά εκπόνησα την χωροταξική μελέτη Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης-Ν, Εύβοιας (πρωτογενής τομέας, βιομηχανία-βιοτεχνία, υποδομές, οικιστικό δίκτυο, περιβαλλοντική προστασία).

1984-1985 Μέλος Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία των προτάσεων έργων του Πενταετούς Προγράμματος και στη συσχέτισή τους με τους στόχους των χωροταξικών σχεδίων των νομών (Απόφαση Δ/ντή Χωροταξίας ΥΧΟΠ 27.3.1984).

επιστροφή

Α.5. ΑΛΛΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2005-σήμερα  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πολεοδομίας-Χωροταξίας του ΤΕΕ

2000-2002      Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

2000-2001      Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Νέα Οικολογία»

1999-σήμερα  Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων-Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

1998-2000      Δημιουργός, μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας.

1998-2000      Εκδότης και Αρχισυντάκτης του διμηνιαίου περιοδικού «Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα» (εκδόθηκαν 10 τεύχη) και της ιστοσελίδας του περιοδικού www.asda.gr/ikariaka (υπάρχει στο διαδίκτυο μέχρι σήμερα) (έχει υποβληθεί CD ROM σε 3 αντίτυπα)

1996-σήμερα  Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων για την προστασία των Ελεύθερων Χώρων της Αθήνας

1999-σήμερα Δημιουργός και υπεύθυνος έκδοσης της ιστοσελίδας της Συντονιστικής Επιτροπής www.asda.gr/elxoroi) (έχει υποβληθεί CD ROM σε 3 αντίτυπα)

1996-2003      Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) και εκλεγμένος Διευθυντής του ΚΕΤ την ίδια περίοδο. Δημιουργός και υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Κέντρου www.asda.gr/ket, την ίδια περίοδο. Το ΚΕΤ ανέστειλε τη λειτουργία του το 2004 λόγω συγχώνευσης με το Ίδρυμα «Νίκος Πουλαντζάς». (έχει υποβληθεί CD ROM σε 3 αντίτυπα)

1992     Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης (Επιστημονικός Σύλλογος)

1982-1983      ΥπΕΠΘ, Καθηγητής Γραμμικού Σχεδίου, σε δύο Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστιά Κέντρα (Κυψέλης και Βύρωνα)

1979-1981      Μέλος του Royal Architectural Institute of Canada

1979-1981      Σπουδαστικό μέλος του Canadian Institute of Planners

1978-1981      Δάσκαλος στο σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Ottawa, Canada, (υπό την εποπτεία του ΥπΕΠΘ)

1977-σήμερα  Μέλος του ΤΕΕ και Μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών

επιστροφή

Α.6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

1990                Εύφημος Μνεία, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1990

1986                Υπότροφος ΙΚΥ μετά από γραπτό διαγωνισμό για σπουδές Διδακτορικού Διπλώματος.

1979-1980     Υποτροφία από την Committee on the Challenges of Modern Society, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «An Approach to the forest-grazing land-use conflict in the Mediterranean Region”,

1978                Χορηγία από Association of Professors of the University of Ottawa (Grant)

επιστροφή

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Οκτώβριος 2007