Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Επιστροφή στα περιεχόμενα των προηγούμενων τευχών

Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα

Νέα από την Ικαρία και τους Φούρνους

Τεύχος 1, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1998

Τεύχος 2, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1999

Τεύχος 3, Μάρτιος-Απρίλιος 1999

Τεύχος 4, Μάιος-Ιούνιος 1999

Τεύχος 5, Ιούλιος-Αύγουστος 1999

Τεύχος 6, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1999

Τεύχος 7, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999 (βλέπε τελευταίο τεύχος)

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεύχος 1, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1998

Η πορεία των Προγραμμάτων και των Έργων

Παρ’ όλο που η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας είναι νεοσύστατη, έχει ήδη αναλάβει σημαντικές δράσεις, και έχει προωθήσει σημαντικές πρωτοβουλίες. Μερικές από αυτές είναι:

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΟΤΑ Επαρχίας Ικαρίας υπέβαλε πρόταση και είναι εγκεκριμένος φορέας υποδοχής και αποστολής εθελοντών (18-25 ετών) από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τον υπεύθυνο φορέα της Ελλάδας για το Εθελοντικό Πρόγραμμα της 22ης Δ/νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα πλαίσια αυτά, βάσει της πρότασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου των ΟΤΑ της Επαρχίας Ικαρίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας, για την καταγραφή και σήμανση του δικτύου των κεντρικών μονοπατιών της Ικαρίας, υπογράφτηκαν οι απαιτούμενες συμβάσεις και προγραμματικές συμφωνίες υλοποίησης με τη ΓΓΝΓ, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Φιλοξενήθηκαν 4 εθελοντές επί ένα εξάμηνο (Μάρτιος-Αύγουστος 1998). Οι εθελοντές ήταν από την Αυστρία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Το έργο υλοποιήθηκε κανονικά. Καταγράφτηκαν 19 κεντρικά μονοπάτια. Τον Αύγουστο 98 πραγματοποιήθηκε από τους Εθελοντές Έκθεση φωτογραφίας, φυτών, χαρτών και άλλου υλικού στο Κατσούλιο Κέντρο Νεότητας.

Η Επαρχία Ικαρίας έστειλε επίσης στη Δανία, σε δύο φορείς υποδοχής εθελοντών για υποστήριξη παιδιών που προέρχονται από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, δύο εθελοντές από την Ικαρία που απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία. Οι εντυπώσεις τους δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος.

Στους επόμενους μήνες θα υπογραφούν συμβάσεις με τη ΓΓΝΓ και θα υλοποιηθούν τα εξής εγκεκριμένα εθελοντικά Προγράμματα:

Εθελοντικό Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

4 εθελοντές, 1 χρόνος. Έχει εγκριθεί η Πρόταση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Επαρχίας Ικαρίας από τη ΓΓΝΓ. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό, το Γηροκομείο και το Νοσοκομείο. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία επιλογής εθελοντών.

Εθελοντικό Πρόγραμμα “Σημείο πληροφόρησης Νέων-Εύδηλος”

1 εθελοντής, 1 χρόνος. Έχει εγκριθεί η Πρόταση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από τη ΓΓΝΓ. Έχει επιλεγεί ο νέος που θα εργαστεί εθελοντικά. Το Πρόγραμμα θα αρχίσει τον Ιανουάριο 1999.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία μπορεί να στείλει πολλούς ακόμη νέους-ες εθελοντές-ντριες από τους Φούρνους και την Ικαρία, στο εξωτερικό, με συνθήκες πολύ ευνοϊκές.

Σημείο Πληροφόρησης Νέων Ευδήλου.

Έχει υποβληθεί πρόταση στη ΓΓΝΓ που έχει εγκριθεί. Το Σημείο Πληροφόρησης θα στεγάζεται στα γραφεία της Εταιρείας. Σε πρώτη φάση θα αγοραστεί εξοπλισμός αξίας 3.100.000 δρχ από τη ΓΓΝΓ και θα διατεθεί στην Εταιρεία. Η διαδικασία αναμένεται να τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Σημείο Πληροφόρησης Νέων θα παρέχει πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό στους νέους για εργασιακές ευκαιρίες, νεολαιίστικα προγράμματα, σπουδές, κοινωνικά ζητήματα, δικαιώματα, νομοθεσία, περιβάλλον, αναψυχή κλπ. Στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται και η σύνδεση με Ιντερνέτ για ένα χρόνο. Το Σημείο Πληροφόρησης θα είναι δικτυωμένο με τους Σταθμούς Πληροφόρησης Αθήνας και Θεσσαλονίκης της ΓΓΝΓ. Θα δικτυωθεί με κέντρα της Παροικίας στην Αμερική και αλλού. Θα επιδιωχθεί η δημιουργία σελίδας στο Ιντερνέτ για την Ικαρία από την Εταιρεία, που να διαθέτει όλες τις ανακοινώσεις της αυτοδιοίκησης.

Χωροταξικό Έργο TERRA/LORE

Η Επαρχία Ικαρίας υπέβαλε πρόταση στη 16η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1996, για το Χωροταξικό Πρόγραμμα TERRA (55% Κοινοτική Χρηματοδότηση). Η Πρόταση της Επαρχίας Ικαρίας, με την επωνυμία LORE (LOcal REgional Planning Observatories Network- Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Παρατηρητηρίων), προεγκρίθηκε (Φεβρουάριος 1997) και τελικά εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 1998.

Η Επαρχία Ικαρίας είναι Αρχηγός του Έργου LORE με εταίρους τις αυτοδιοικήσεις Ανατολικού Πηλίου-Μαγνησίας, Μεσσαράς-Ηρακλείου, Alcamo και Ragusa της Σικελίας.

Η Επαρχία Ικαρίας με το LORE θα αποκτήσει ένα μακροχρόνιο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα έχει γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους της Επαρχίας.

Η Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει επίσης μια σειρά μελετών και πιλοτικών δράσεων για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε σημαντικούς τομείς (συγκοινωνία, αιολική ενέργεια, χρήση βοσκοτόπων, ήπιες μορφές τουρισμού, βιολογική γεωργία, τηλεματική).

Πολύτιμες γνώσεις και ιδέες θα κερδίσει η Επαρχία Ικαρίας και από την ανταλλαγή εμπειρίας με τους άλλους εταίρους.

Το Έργο λήγει το Δεκέμβρη 1999, και από την επιτυχία του θα κριθεί και η συνέχιση της συνεργασίας με την 16η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Εταιρεία έχει αναλάβει όλο το έργο της διοίκησης, διαχείρισης, εκτέλεσης και απόδοσης απολογισμού του Προγράμματος TERRA/LORE βάσει συμφωνητικού που έχει υπογραφεί μεταξύ του Επάρχου Ικαρίας και του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας.

Πρόγραμμα LEADER II

1. Μέσω του Αναπτυξιακού Συνδέσμου των ΟΤΑ Επαρχίας Ικαρίας υποβλήθηκε στην Εταιρεία Ανάπτυξης Σάμου, που χειρίζεται το LEADER II στο Νομό, πρόταση για την εκτέλεση ορισμένων έργων βελτίωσης των Μονοπατιών της Ικαρίας (80% χρηματοδότηση). Η Πρόταση εγκρίθηκε.

2. Δυστυχώς δεν απέδωσε η διερεύνηση που έγινε από την Εταιρεία σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση η δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη δημιουργία ενός Κάμπινγκ από την Αυτοδιοίκηση, μέσω του LEADER II, γιατί δεν εξευρέθη ο κατάλληλος χώρος. Υπάρχουν σημαντικές προτάσεις που συνηγορούν στην ανάγκη δημιουργίας του Κάμπινγκ, όπως αυτή της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθήνας και των Απανταχού Ομογενών για τη δημιουργία υποδομής για οργανωμένες επισκέψεις παιδιών των ομογενών στην Επαρχία μας. Η Εταιρεία θα επανέλθει με την πρώτη ευκαιρία.

  1. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας έχει απευθύνει πρόταση καθολικής συνεργασίας με την ΕΤΑΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και υλοποίηση του LEADER II στην Επαρχία Ικαρίας. Η ΕΤΑΣ δεν δέχτηκε αυτή τη συνεργασία.

Σήμερα, ίσως η μεγαλύτερη ανάγκη της Επαρχίας Ικαρίας είναι ο συντονισμός όλων των δυνάμεων για το καλό του τόπου. Ο συντονισμός αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει την μεγάλη κρυφή δύναμη, την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Επαρχίας. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Επαρχίας Ικαρίας μπορεί να γίνει το πολύτιμο μέσο συντονισμού για τις δυνάμεις που έχουν οι Ικάριοι και οι Φουρνιώτες, η αυτοδιοίκηση, οι Ικάριοι της Αθήνας, οι επιστήμονες, οι απανταχού ξενιτεμένοι μας, οι φίλοι της Επαρχίας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ευχαρίστως θα εξετάζει κάθε γραπτή πρόταση ή ιδέα που θα της αποστέλλεται για αναπτυξιακά θέματα, και θα τη συζητά με τον προτείνοντα φορέα ή άτομο.

Συνέδριο για την Ανεργία

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, υπέβαλε Πρόταση στην Προκήρυξη Συνεδρίων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Πρόταση εγκρίθηκε. Λόγω των εκλογών το Συνέδριο αναβλήθηκε για τις 19 Δεκεμβρίου 1998. Θα γίνει στον Άγιο Κήρυκο. Ο πλήρης τίτλος του Συνεδρίου είναι: “Εργασιακά Προβλήματα στις Παραμεθόριες Νησιώτικες Περιοχές”. Αφορά όχι μόνο την Ικαρία αλλά γενικά τις νησιώτικες περιοχές.

Αγορά της Ικαριακής Ραδιοφωνίας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία πληροφορήθηκε έγκαιρα την πρόθεση των ιδιοκτητών της Ικαριακής Ραδιοφωνίας να την πουλήσουν. Αμέσως συγκέντρωσε στοιχεία και πληροφορίες και συνέταξε μια συνοπτική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. Βάσει αυτής της μελέτης διαμόρφωσε πρόταση για την αγορά της από Ικαριακούς και Φουρνιώτικους φορείς. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος. Καλούνται οι φορείς να εκδηλώσουν πρόθεση το συντομότερο δυνατό. Καλούνται οι συμπατριώτες να ενισχύσουν τους Συλλόγους τους ώστε να αγοράσουν περισσότερες μετοχές. Ελπίζουμε έτσι η Ικαριακή Ραδιοφωνία να παραμείνει σε Ικαριακά χέρια προς όφελος της ίδιας της Επαρχίας.

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεύχος 2, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1999

Ένας επιχειρηματικός φορέας της Ικαριακής Αυτοδιοίκησης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας είναι μια νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία.

Δημιουργήθηκε με μετοχές 100% της Ικαριακής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχουν: Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Επαρχίας Ικαρίας με 90%, η Κοινότητα Αρέθουσας (σήμερα ανήκει στο Δήμο Ευδήλου) με 5%, και η Νομαρχία Σάμου με 5%.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι την αντικατάστασή του με νέο από την Συνέλευση των Μετόχων (Άνοιξη 99), αποτελείται από τους:

Σίμο Τριπόδη, Πρόεδρο

Αυγερινό Κούβαρη, Αντιπρόεδρο

Απόστολο Μουσέτη, Γραμματέα

Κώστα Καρά, Μέλος

Κώστα Κόχυλα, Μέλος

Κώστα Γλαρό, Μέλος

Ηλία Γιαννίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οικονομικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Νίκος Φίλιππας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας αποτελεί την πρώτη επιχειρηματική μορφή της αυτοδιοίκησης στην Επαρχία Ικαρίας.

Η Εταιρεία σε σχέση με το Περιοδικό

Τα “Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα” δημιουργήθηκαν από την Εταιρεία με στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού για πληροφόρηση που υπάρχει στην Επαρχία Ικαρίας για αναπτυξιακά ζητήματα.

Ακόμη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει αποκρυσταλλωθεί οργανωτικά.

Το περιοδικό απευθύνεται τόσο στους Ικάριους και Φουρνιώτες όσο και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που βρίσκονται έξω από την Επαρχία.

Επιδίωξη είναι το περιοδικό να διευθύνεται αυτοτελώς από συντακτική επιτροπή και να είναι οικονομικά αυτοδύναμο. Η συμμετοχή Ικαριακών Φορέων στην Συντακτική Επιτροπή για προσφορά έργου είναι άκρως επιθυμητή.

Το περιοδικό δέχεται ευχαρίστως ειδήσεις και τακτικές ανταποκρίσεις των φορέων και συλλόγων της Επαρχίας με αναπτυξιακή θεματολογία.

Πώς αξιοποιεί η Αυτοδιοίκηση την Αναπτυξιακή Εταιρεία

Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης που δημιούργησαν την Εταιρεία, γνωρίζουν πολύ καλά το κενό που έρχεται να συμπληρώσει η Εταιρία. Γι αυτό και οι αποφάσεις της αυτοδιοίκησης (τοπικής και νομαρχιακής) για την ίδρυσή της Εταιρείας, το Φθινόπωρο του 1997, υπήρξαν ομόφωνες.

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής Έργα:

  1. Η αυτοδιοίκηση έχει αναθέσει στην Εταιρεία την υλοποίηση του διακρατικού Έργου TERRA/LORE. Το Έργο αυτό έχει αυτοτελή Επιτροπή Καθοδήγησης που συνεδριάζει κάθε 4 μήνες. Στην Επιτροπή Καθοδήγησης προεδρεύει ο Έπαρχος Ικαρίας, ως Αρχηγός του όλου Έργου. Το Έργο θα περατωθεί στο τέλος του 1999.
  2. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Επαρχίας Ικαρίας έχει αναθέσει στην Εταιρεία την υλοποίηση του Νέου Εθελοντικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Αναμένονται 5 εθελοντές για ένα χρόνο.
  3. Η Εταιρεία έχει υποβάλει, για λογαριασμό του Αναπτυξιακού Συνδέσμου (μέσω της Κοινότητας Δάφνης για τυπικούς λόγους) πρόταση στο LEADER II για τα Μονοπάτια του Αθέρα, που έχει εγκριθεί από την ΕΤΑΣ. Αναμένεται η υπογραφή των τελικών συμβάσεων για την υλοποίηση του Έργου από την Εταιρεία.
  4. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, προωθεί τη δημιουργία ενός Σημείου Πληροφόρησης Νέων. Αναμένεται η αγορά του εξοπλισμού από την ΓΓΝΓ και η αποστολή του στην Ικαρία.
  5. Ο Δήμος Ευδήλου ζήτησε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία προτάσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να ενταχθούν στο 3ο ΚΠΣ. Διατυπώθηκαν έγκαιρα 10 προτάσεις και ο Δήμος τις υπέβαλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
  6. Με πρωτοβουλία του νέου Επάρχου κινητοποιήθηκαν οι 4 Δήμοι του Νομού και ετοίμασαν φακέλους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της δημιουργίας Νέων Παιδικών Σταθμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προϋπόθεση για συμμετοχή ήταν η ύπαρξη Εταιρείας. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ευχαρίστως ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπλήρωση των φακέλων και την έγκαιρη υποβολή της πρότασης.
  7. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Επαρχίας σε συνεργασία με την ΕΤΑΣ (νομαρχιακή εταιρεία) διατύπωσε και υπέβαλε προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του 3ου ΚΠΣ.
  8. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία διοργάνωσε μαζί με το σύλλογο ξενοδοχειοϋπαλλήλων Ικαρίας και το Δήμο Αγίου Κηρύκου το Συνέδριο για την Απασχόληση στις Παραμεθόριες Νησιωτικές Περιοχές.
  9. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει τη δυνατότητα της απόκτησης της Ικαριακής Ραδιοφωνίας από τους Συλλογικούς Φορείς της Επαρχίας. Η πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σήμερα, με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Επαρχίας Ικαρίας υπάρχει ο κρίκος που έλλειπε για την υλοποίηση πολλών ιδεών, σχεδίων, έργων και πρωτοβουλιών.

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεύχος 3, Μάρτιος-Απρίλιος 1999

Νέα από την Επαρχία Ικαρίας

Νέα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Ικαρίας-Φούρνων

Οι νέες δημοτικές αρχές όρισαν τους εκπροσώπους τους στο 7μελές όργανο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Επαρχίας μας.

Αυτοί είναι για κάθε δήμο:

Άγιος Κήρυκος: Σπύρος Τέσκος, Αντώνης Καρνέρης, Εύδηλος: Στέλιος Σταμούλος, Ηλίας Σκάβδης, Ράχες: Μιχάλης Πορής, Κώστας Αγγελιουδάκης, Φούρνοι: Δημήτρης Βούλγαρης.

Οι εκπρόσωποι συνήλθαν σε σώμα και εξέλεξαν την νέα Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους: Σπύρο Τέσκο-Πρόεδρο, Ηλία Σκάβδη-Αντιπρόεδρο, Μιχάλη Πορή-Μέλος, Δημήτρη Βούλγαρη-αναπληρ. μέλος.

Στη συνεδρίαση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου παρευρέθη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ηλίας Γιαννίρης και ενημέρωσε τα μέλη.

Με την εκλογή της Διοικούσας ο δρόμος είναι ανοιχτός για τη συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας, όπου ως γνωστό, ο Σύνδεσμος έχει το 90% των μετοχών. Στη συνέλευση αυτή θα εκλεγεί το νέο 7μελές Συμβούλιο της Αναπτυξιακής.

Εκλογές στην Τοπική Ένωση Δήμων Νομού Σάμου

Πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην ΤΕΔΚ. Από την Ικαρία συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ευδήλου Στέλιος Σταμούλος και Ραχών Νικός Ρουζίνος.

Η Τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου LORE στο Πήλιο

Πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης στο Πήλιο (Τσαγκαράδα, Ζαγορά). Την Ικαρία εκπροσώπησε ο Αρχηγός του Έργου και Έπαρχος Ικαρίας Στέφανος Παμφίλης. Η Αντιπροσωπεία της Ικαρίας επίσης ήταν σημαντική.

Στην Κεντρική Διαχείριση του Έργου, LORE (5 Εταίροι: Ικαρία, Μεσαρά Κρήτης, Αν. Πήλιο, Ragusa και Alcamo Σικελίας) συμμετέχουν πολλοί Καριώτες Επιστήμονες που εδώ και καιρό προσφέρουν τις επιστημονικές υπηρεσίες τους. Η καλή Παρουσία τους στην Τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης ήταν ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των καλών παρουσιών της Ικαρίας στον “έξω κόσμο”. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε ο Ισπανός Antoni Soy, ο οποίος επιβεβαίωσε την καλή πορεία του έργου.

Το Περιοδικό μας

Τα “Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα” είναι ακόμη… νέα!. Ακόμη βρισκόμαστε σε πειραματικό στάδιο και η συντακτική επιτροπή δεν έχει αποκρυσταλλωθεί.

Το προηγούμενο (Δεύτερο) τεύχος περιείχε εκτεταμένα δημοσιεύματα για το Συνέδριο για την Απασχόληση και την Ανεργία στα νησιά, που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή με το Σύλλογο Ξενοδοχειοϋπαλλήλων Ικαρίας στις 23 Γενάρη στον Αγιο Κήρυκο.

Για πρώτη φορά δημοσιεύσαμε και φωτογραφίες. Δυστυχώς όμως, η απόδοση των φωτογραφιών ήταν πολύ κακή, από δικές μας τεχνικές ανεπάρκειες. Η Συντακτική Επιτροπή θα προσπαθήσει να μην ξαναεπαναληφθούν.

Το Περιοδικό μας και οι Απανταχού Ικάριοι και Φουρνιώτες

Το περιοδικό ταχυδρομείται σε όλες τις διευθύνσεις της Παροικίας της Αμερικής και της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία διεύθυνση από Αυστραλία και άλλα μέρη. Επίσης, μας λείπουν ορισμένες διευθύνσεις των Ικαριακών και Φουρνιώτικων Σωματείων της Αθήνας. Ακόμη, οι διευθύνσεις της Παροικίας της Ευρώπης είναι ελλιπείς. Παρακαλούμε στείλτε μας διευθύνσεις για να ταχυδρομήσουμε ένα-δύο τεύχη για να μας μάθουν. Θέλουμε να πηγαίνουμε ΠΑΝΤΟΥ στους Ικάριους και Φουρνιώτες όπου γης.

Επιδίωξη είναι το περιοδικό να διευθύνεται αυτοτελώς από συντακτική επιτροπή και να είναι οικονομικά αυτοδύναμο. Η συμμετοχή Ικαριακών Φορέων στην Συντακτική Επιτροπή για προσφορά έργου είναι άκρως επιθυμητή.

Το περιοδικό δέχεται ευχαρίστως ειδήσεις και τακτικές ανταποκρίσεις των φορέων και συλλόγων της Επαρχίας με αναπτυξιακή θεματολογία.

Βρίσκονται σε εξέλιξη…

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής:

Σύντομα θα συνεδριάσουν οι εκπρόσωποι των Δήμων για να εξετάσουν την απόκτηση της Ικαριακής Ραδιοφωνίας.

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεύχος 4, Μάιος-Ιούνιος 1999

Νέα από την Επαρχία Ικαρίας

Η Ικαρία παρευρέθηκε στην 2η πανευρωπαϊκή συνάντηση Χωροταξίας των 15 Έργων TERRA

Πραγματοποιήθηκε, στο Πόρι της Φιλανδίας, η 2η Πανευρωπαϊκή συνάντηση των Χωροταξικών έργων TERRA. Όπως συνηθίζεται, είχαν κληθεί να συμμετέχουν οι 5 εταίροι του LORE (Ικαρία, Μεσαρά Κρήτης, Αν. Πήλιο, Ragusa και Alcamo Σικελίας), οι τεχνικοί του Κεντρικού Συντονισμού και οι 5 τοπικοί τεχνικοί. Στην αποστολή του δικού μας TERRA, δηλαδή του LORE, επρόκειτο να ηγηθεί ο Έπαρχος Ικαρίας που είναι και ο αρχηγός του Έργου LORE. Επίσης, είχε αποφασιστεί από τα όργανα του Έργου να συμμετέχει ο Δήμαρχος Ευδήλου Στ. Σταμούλος.

Δυστυχώς την παραμονή της αναχώρησης ο Έπαρχος ακύρωσε την συμμετοχή του για προσωπικούς λόγους. Ευτυχώς που συμμετείχε ο Δήμαρχος Ευδήλου. Έτσι, έγινε δυνατή η πολιτική εκπροσώπηση της Ικαρίας, ως αρχηγού του έργου, που μάλιστα δεν πέρασε απαρατήρητη. Και αυτό γιατί στην 1η πανευρωπαϊκή συνάντηση η Ικαρία δεν είχε καταφέρει να στείλει πολιτικό εκπρόσωπο, προκαλώντας τα αρνητικά σχόλια τόσο των εταίρων όσο και της Κομισιόν.

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε R. Niessler. Την κυβέρνηση της Φιλανδίας ο Υπουργός Εξωτερικών. Την Φιλανδική αυτοδιοίκηση ο Περιφερειάρχης της Vaakuna και ο Δήμαρχος του Πόρι.. Υπήρχαν πολιτικοί εκπρόσωποι (Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Δημοτικοί Σύμβουλοι κλπ) και από τα άλλα 14 TERRA, που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις. To LORE εκπροσώπησαν πολιτικά, μαζί με το Δήμαρχο Ευδήλου, ο Δήμαρχος Ρούβα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μοιρών Π. Σφακιανάκης.

Η συνάντηση ήταν επιτυχής, και η παρουσία της Ικαρίας αισθητή. Μέχρι και CD-ROM είχαν ετοιμάσει οι Ικάριοι Τεχνικοί του LORE. Σε επόμενες σελίδες δημοσιεύεται σχετική ανταπόκριση.

Στις συναντήσεις του LORE που θα ακολουθήσουν, θα ζητηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων και των άλλων Δήμων της Επαρχίας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, καθώς η εμπειρία από τέτοιες συμμετοχές είναι πολύτιμη. Δεν έχει δα και πολλές ευκαιρίες η Επαρχία μας να συμμετέχει σε τέτοιες διακρατικές συναντήσεις!

Η Ικαρία διεκδικεί ΤΑΧΥδρομείο και όχι ΒΡΑΔΥδρομείο

Η Αλληλογραφία της Ικαρίας έρχεται μέσω Αγίου Κηρύκου με το καράβι. Όμως το καράβι το χειμώνα πιάνει μια φορά τη βδομάδα στον Άγιο, σε αντίθεση με τον Εύδηλο που έχει καθημερινό δρομολόγιο. Γι αυτό το λόγο τα γράμματα δεν διακινούνται γρήγορα. Ο Έπαρχος με επιστολή του ζήτησε από τα ΕΛΤΑ το αυτονόητο: Να διακινούν την αλληλογραφία της Ικαρίας μέσω Ευδήλου, ώστε να διακινείται χωρίς καθυστερήσεις. Λέτε να πάρει καμιά απάντηση ότι ... δεν είναι δυνατόν! Λέτε να δικαιώσουν τα ΕΛΤΑ τους ανταγωνιστές τους, τα κάθε μορφής Κούριερ;

Για την επιβίωση του Β. Αιγαίου 1

Στις 12 Μαρτίου 99 οι Δήμαρχοι των νησιών του Β. Αιγαίου αποφάσισαν ομόφωνα:

Η φωνή των ακριτών δημάρχων είναι καθαρή-καθαρότατη και σχετίζεται ευθέως με την εθνική μας θωράκιση. Ακούει κανείς εκεί στην Αθήνα ή έχουν πέσει όλοι στην καταβόθρα των μεγάλων έργων της πολωμένης ανάπτυξης;

Για την επιβίωση του Β. Αιγαίου 2

Μετά το ψήφισμα των Δημάρχων, στις 2 Απριλίου 99 ακολούθησε Κοινή Διακήρυξη των τριών Νομαρχών (Λέσβου, Χίου, Σάμου). Συγκροτήθηκαν σε σώμα για ν παρακολουθούν τις εξελίξεις, να προωθούν πρωτοβουλίες, να συμβάλουν στην συγκρότηση μακροπρόθεσμης πολιτικής και να φροντίζουν για την εφαρμογή της.

Για την επιβίωση του Β. Αιγαίου 3

Δεν είναι μόνο οι Δήμαρχοι και οι Νομάρχες του Βορείου Αιγαίου που διεκδικούν, αλλά και ο ίδιος ο ...Υπουργός Αιγαίου!

Καλύτερος σύμμαχος από τον Σταύρο Μπένο δεν θα μπορούσε να βρεθεί, για να κατανοήσουν οι αρμόδιοι της Αθήνας και της πολωμένης ανάπτυξης ότι χρειάζονται ειδικά αναπτυξιακά κριτήρια και εξειδικευμένη νομοθεσία και πολιτική που να υπολογίζει την ιδιαιτερότητα του νησιώτικου χώρου. Ο Υπουργός Αιγαίου υποστηρίζει την εξειδίκευση των φορολογικών και των αναπτυξιακών κινήτρων, των προγραμμάτων απασχόλησης.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η δικτύωση των υπηρεσιών των αυτοδιοικήσεων με τη δημόσια διοίκηση (Πρόγραμμα “Αστερίας”).

Για όσους τον ξέρουν από την εποχή της Καλαμάτας, ξέρουν ότι τα εννοεί αυτά που υποστηρίζει. Και έχει απόλυτο δίκιο όταν μάχεται για να αποκτήσει το Υπουργείο Αιγαίου πολιτικό βάρος και κύρος.

Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας είναι ότι συχνά υπάρχουν διαφορές και ιδιαιτερότητες και μεταξύ των νησιών, και η εξειδίκευση των πολιτικών δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και ομοιόμορφα και οριζόντια μέτρα για όλα τα νησιά εξ ίσου. Σε ορισμένα νησιά χρειάζονται ορισμένα άμεσα μέτρα και ευέλικτες παρεμβάσεις, συνήθως χαμηλού κόστους, ορισμένες αρχικές ωθήσεις, που δεν μπορούν να συμβούν με μακροχρόνια προγράμματα και δύσκαμπτα μεγαλόπνοα σχέδια.

Παράδειγμα 1ο: Σε ελάχιστους μήνες οι Δήμοι της Ικαρίας θα έχουν το εξοπλισμό της δικτύωσης μεταξύ τους από το έργο LORE. Το Χωροταξικό παρατηρητήριο στήνεται και θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο του κόμβου. Χρειάζονται μισθωμένες γραμμές με τη Νομαρχία και την Περιφέρεια ώστε να πληρώνουν αστικό τηλέφωνο οι Δήμαρχοι. Χρειάζεται συμπληρωματικός εξοπλισμός. Δεν θα πρέπει να γίνει άμεσα ο ενιαίος σταθμός εξυπηρέτησης (one stop shop) που παράλληλα με την αυτοδιοίκηση θα εξυπηρετεί και τον πολίτη; Πόσο ευέλικτο είναι το Υπουργείο για να καλύψει τεχνικά ή οικονομικά τέτοιου είδους άμεσες και επιλεντικές ανάγκες;

Παράδειγμα 2ο: Το Νοσοκομείο Ικαρίας είναι τώρα κατάλληλα εξοπλισμένο και έχει και γιατρούς. Του λείπει μια Τράπεζα Αίματος για να κάνει εγχειρήσεις με ασφάλεια, και να μην υπάρχει κίνδυνος, όταν ο ασθενής χρειαστεί αίμα. Είναι ανάγκη να βραδυπορούμε και να μαζεύουμε τα λεφτά δραχμή-δραχμή εδώ και στην παροικία, μέχρι, μετά από μερικά χρόνια να έχουμε (ή να μην έχουμε) καταφέρει να την κάνουμε αυτή την τράπεζα αίματος; Δεν μπορεί το Υπουργείο, στα πλαίσια της υγειονομικής θωράκισης του Αιγαίου να πάρει μια τέτοια μονάδα για το νοσοκομείο της Ικαρίας;

Επί τη ευκαιρία, υπενθυμίζουμε το λογαριασμό που έχει ανοίξει για αυτό το σκοπό: Εθνική Τράπεζα 245/605011-57.

Δημόσια Ενημέρωση για την πορεία των Μελετών και του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Επαρχίας

Μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα πληροφόρησης των φορέων και του κοινού και έκθεση σχετικού υλικού για 7 θεματικές ενότητες πραγματοποιήθηκε στις 10/7/99 στον Εύδηλο. Παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους μελετητές η πορεία των μελετών για διάφορους τομείς (οικοτουρισμός, μονοπάτια, τυποποίηση καθούρας, συγκοινωνίες, ήπιες μορφές ενέργειας, πιλοτικός βοσκότοπος, ηλεκτρονική δικτύωση της Επαρχίας, παραδοσιακοί οικισμοί), και των τριών σεμιναρίων (Βιολογ. Καλλιεργειών-[έγινε], τοπικών υλικών, αγροτο-τουρισμού). Ακολούθησε πλούσια συζήτηση.

Στο τέλος του Έργου LORE, το επόμενο χρόνο, θα γίνει μια ακόμη Δημόσια Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μελετών και του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Σε επόμενες σελίδες παρουσιάζεται σχετικό δημοσίευμα.

Τα χελιδόνια ξανάρθαν στην Ικαριά

Πέρσι τα χελιδόνια που ήρθαν το Μάρτη, ήταν 4 εθελοντές που μας βοήθησαν στην καταγραφή 19 διαδρομών του κεντρικού δικτύου μονοπατιών της Ικαρίας.

Φέτος το Μάρτη,, ο Jerry από το Λουξεμβούργο, ξανάρθε εθελοντής στην Ικαρία, για να στηρίξει το Σημείο Πληροφόρησης Νέων, που χτίζουμε μαζί με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στον Εύδηλο. Ο Jerry ξέρει από Υπολογιστές και από Internet. O ηλεκτρονικός εξοπλισμός άργησε να έρθει (ήρθαν τον Ιούνιο 3 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας Server, δίκτυο Ethernet με HUB οκτώ τερματικών, δυο εκτυπωτές). Αναμένεται η επίπλωση μέσα στον Αύγουστο.

Τέσσερα ακόμη χελιδόνια-εθελοντές βρίσκονται στον Άγιο Κήρυκο από τις 15 Ιουνίου. Η Γαλλίδα Edwige, η Ισπανίδα Ada Rebeca, ο Εγγλέζος Matthew και ο Γάλλος Nicolas έχουν έρθει να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας που πρότεινε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε προσαρμογή και εκπαίδευση στο Γηροκομείο και μένουν σε ενοικιαζόμενο σπίτι στον Ξυλοσύρτη, που χορηγεί η Μητρόπολη Σάμου-Ικαρίας. Η Ελεονόρα Κανάρη, ο Κώστας Καβαρλίγκος και ο Γιώργος Βιτσαράς τους καθοδηγούν. Παράλληλα κάνουν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας. Μετά την περίοδο προσαρμογής-εκπαίδευσης οι δυο εθελοντές θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γηροκομείο. Οι άλλοι δύο μπορούν να υπηρετήσουν παππούδες και γιαγιάδες που ζουν σε απομονωμένους οικισμούς (κυρίως για ψώνια, συνταγογράφηση, παρέα). Μέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία με το Γηροκομείο και Τοπικά Συμβούλια θα εντοπιστούν οι ανάγκες. Πρέπει παράλληλα να καλυφθεί η διαμονή τους από τις περιοχές της Επαρχίας που θα τους φιλοξενήσουν. Μακάρι όλα να πάνε καλά, και να μείνουν ευχαριστημένοι τόσο οι ηλικιωμένοι μας όσο και οι ίδιοι οι εθελοντές. Το εγχείρημα είναι, έτσι κι αλλιώς, δύσκολο.

Τηλεϊατρική και απομόνωση

Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται διαφορετικά. Χωρίς θορύβους. Αυτό από μόνο του αξίζει πολλά!” γράφει η ΣΑΜΙΑΚΗ σε άρθρο της για την χρήση νέων τεχνολογιών στο νομό μας (15/3/99). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρόγραμμα TELEINSULA της 13ης ΓΔ της Ε.Ε., που έχει συμβάλει, μαζί με τη Νομαρχία Σάμου, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης μονάδας Τηλεϊατρικής στους Φούρνους.

Βέβαια, αυτά δεν γίνονται “εν μια νυκτί”. Από το 1992 η μονάδα τηλε-ιατρικής του Σισμανόγλειου υποστηρίζει έντεκα περιφερειακά Κέντρα Υγείας, 3 Νομαρχιακά Νοσοκομεία και έξη τερματικούς σταθμούς στα νησιά Σαντορίνη, Καστελόριζο, Ψαρά, Οινούσσες, Φούρνοι, Λέρος. Έτσι παρέχεται στους ακρίτες ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως επείγουσα ιατρική φροντίδα, υποστήριξη χρόνιων περιστατικών, υποστήριξη προληπτικής ιατρικής, και τηλεκπαίδευση γιατρών και προσωπικού.

Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να εξυπηρετούν πρωτίστως περιοχές όπως είναι η Επαρχία Ικαρίας.

Το θέμα είχε τεθεί και στο Συνέδριο της Ικαρίας το 1995, με εισηγητές τον καθηγ. Κ. Μακρόπουλο (Ομάδα Bangeman), την καθηγ. ΕΜΠ Μαρία Γιαουτζή και την ομάδα ΠΡΟΟΔΟΣ του Παν/μίου Αιγαίου. Οι χρήσεις είναι πολλές: Από αισθητήρες που να ειδοποιούν μέσω δορυφόρου για την παραμικρή πυρκαγιά, μέχρι εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης (π.χ. για φροντιστήρια μαθητών), τηλε-εργασίας, τηλεϊατρικής, κλεισίματος θέσεων ή δωματίων, τηλε-ειδοποιήσεων για ευέλικτα δρομολόγια λεωφορείων ...

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πολλά. Και κάθε προσπάθεια που γίνεται έχει την αξία της.

Παιδικοί Σταθμοί

Η Εταιρεία παρακολούθησε την πορεία των αιτήσεων που υπέβαλαν οι Δήμοι για τη δημιουργία Νέων Παιδικών Σταθμών στο Υπουργείο Εργασίας και έδωσε οδηγίες για συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Ευδήλου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 134 Δήμων σε όλη τη χώρα των οποίων η πρόταση έχει εγκριθεί. Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι 186 Δήμοι, που επίσης έχουν εγκριθεί, αρκεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι. Είμαστε σε αναμονή για τους άλλους Δήμους της Επαρχίας μας.

Άλλαξε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Επί του πιεστηρίου: Άλλαξε ο ΓΓ της Περιφέρειας μας. Στη θέση του Τριαντάφυλλου Παπαδόπουλου ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Θανάσης Καρούντζος, πρώην πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής. Για μας καλός ήταν ο Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος. Μάλιστα, παραήταν καλός, αφού φαίνεται ότι οι 5 Περιφερειάρχες που άλλαξαν είχαν όλοι μεγάλες υπερβάσεις στα Δημόσια Έργα (πάνω από 44%). Έκανε δηλαδή παραπάνω έργα για τα νησιά μας. Εκτός αυτού όμως ήταν και συνεργάσιμος, ευέλικτος, και με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ...Ικαρίες του Αιγαίου. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, όπου κι αν βρεθεί. Όσο για το νέο Γενικό Γραμματέα: Εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε. Να του ευχηθούμε μια δημιουργική θητεία. Και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για πραγματικές (και αυξημένες) δαπάνες, όπως άλλωστε ζητούν οι Δήμαρχοι του Αιγαίου.

Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τρίτη Ηλικία

Οι 4 Δήμοι κατέθεσαν αιτήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας για τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών για την Τρίτη Ηλικία. Είμαστε σε αναμονή.

Γνωριμία με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Ζαγοράς

Η ιδέα είναι απλή. Τέσσερις γυναίκες από την Ικαρία μπορούν να φιλοξενηθούν σε σπίτια από το Γυναικείο Αγροτο-τουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, θα εργαστούν επί 15 ημέρες, θα μάθουν πώς δουλεύουν εκεί, θα δουν πώς είναι στημένος ο Συνεταιρισμός. Μετά, οι Καριωτίνες θα πρέπει να φιλοξενήσουν 4 γυναίκες από τη Ζαγορά στην Ικαρία. Θα γίνει μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν να κάνουν οι Καριωτίνες κάτι ανάλογο στην Ικαρία. Η Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ζαγοράς Μαρία Στάμου συμφώνησε με την πρόταση που διατύπωσε ο Έπαρχος Ικαρίας στα πλαίσια του LORE.

Μέχρι σήμερα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μια γυναίκα από τις Ράχες. Η αποστολή θα γίνει το Φθινόπωρο. Αναζητούνται τρεις ακόμη γυναίκες από τους Δήμους Ευδήλου, Αγ. Κηρύκου και Φούρνων.

Σεμινάριο Βιολογικών Καλλιεργειών

Πραγματοποιήθηκε τριήμερο σεμινάριο στις 7, 8 και 9 Μαΐου στην Ακαμάτρα, στα πλαίσια του LORE. Το σεμινάριο συνχρηματοδοτήθηκε από το Υπ. Αιγαίου. Θα συνταχθεί τεύχος με οδηγίες για βιοκαλλιεργητές. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί ενημέρωση ελαιοκαλλιεργητών στο καφενείο Χρυσοστόμου το Νοέμβριο 98. Περισσότερα, σε ειδικό άρθρο, στις επόμενες σελίδες.

Η Αναπτυξιακή στο Τουριστικό Πανόραμα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας πρωτοβουλιακά ανέλαβε τον συντονισμό της προβολής της Ικαρίας στην Έκθεση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 5-9 Μαΐου, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Σάμου. Ο Νομός θα συμμετείχε στο περίπτερο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Κινητοποιήθηκαν οι Ηλίας Γιαννίρης, Μένιος Τσαμουδάκης, Γιάννης Φουντούλης, Φωτεινή Παροίκου. Την παραμονή της έκθεσης ειδοποιήθηκε και ήρθε ο Θανάσης Βασίλαρος από την Ικαρία. Η συμβολή του Θ. Βασίλαρου ήταν σημαντικότατη.

Από την εμπειρία που συγκεντρώθηκε προέκυψαν σημαντικές διαπιστώσεις για μια πολιτική τουριστικού marketing της Επαρχίας Ικαρίας:

Ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων εν δράσει

Εκτός από την σημαντική παρέμβαση του Συλλόγου για το θέμα των Λουτρών και το ΙΚΑ (που δημοσιεύουμε σε άλλες σελίδες) ο Σύλλογος συμμετείχε ενεργά στην αποστολή βοήθειας στη Βομβαρδιζόμενη Νέα Γιουγκοσλαβία, και κλιμάκιό του συνόδεψε την βοήθεια στην καρδιά των Βαλκανίων.

Και να ’ταν μόνο αυτά; Ήλθε σε επαφή και με το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων για να συντονιστεί μαζί τους σχετικά με τους μύλους της Επαρχίας Ικαρίας. Το περιοδικό μας, που έχει διατυπώσει πρόταση στο Σύλλογο Ικαρίων Επιστημόνων να δημοσιεύει σε κάθε τεύχος τις δραστηριότητές του, θα περιμένει κάποιο σχετικό άρθρο.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση των μύλων και των ρεμάτων της Ικαρίας, που γίνεται μέσω του LORE (που ετοιμάζει τον ψηφιακό χάρτη της Επαρχίας Ικαρίας), σύντομα θα είναι έτοιμη, οπότε και θα υπάρχει χαρτογραφικό υλικό για να υποστηρίξει τις όποιες προτάσεις του Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων στο Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων.

Εξελίξεις στην Διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας

Αυτό τον καιρό γίνονται εκλογές σε πολλές αναπτυξιακές εταιρείες της χώρας. Οι διαδικασίες των Συνελεύσεων των μετόχων και οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών πρέπει να τελειώσουν μέσα στον Ιούνιο.

Έτσι και στην Ικαρία. Έγινε ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Ορίστηκε η συνέλευση των μετόχων που θα εκλέξει το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι:

Μέχρι σήμερα έχουν οριστεί να συμμετέχουν στη Συνέλευση των Μετόχων, ο Έπαρχος Ικαρίας Στεφανής Παμφίλης, ο Αντιδήμαρχος Ευδήλου Αυγερινός Κούβαρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Σπύρος Τέσκος, Αντώνης Καρνέρης, Ηλίας Σκάβδης, Μιχάλης Πορής, Δημήτρης Βούλγαρης.

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεύχος 5, Ιούλιος-Αύγουστος 1999

Νέα από την Επαρχία Ικαρίας

Σχολική αποτυχία στην Επαρχία Ικαρίας

Μετά την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση προβλέπεται ότι όσοι αποτυχαίνουν στη Β’ Λυκείου δεν θα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβρη αλλά θα μένουν στην ίδια τάξη. Κατ’ εξαίρεση φέτος επιτράπηκε η επανεξέταση για το Σεπτέμβρη. Το ποσοστό των ανεξεταστέων πανελλαδικά ήταν 31,6%. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι οι μαθητές των πρωτευουσών πήγαν καλύτερα από τους μαθητές της επαρχίας.

Τα “Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα” επεξεργάστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία και ετοίμασαν για σας ένα χάρτη της Ελλάδας. Στο Χάρτη αυτό φαίνεται ότι η Δυτική Αττική, οι τουριστικές περιοχές (Κέρκυρα, Νότια Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χαλκιδική, Ζάκυνθος) και οι απομακρυσμένες ορεινές περιοχές (Ξάνθη, Κιλκίς, Καστοριά, Γρεβενά, Θεσπρωτία, Ευρυτανία, Εύβοια) έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. Ο νομός Σάμου μάλλον ανήκει και στις δυο κατηγορίες (η νήσος Σάμος είναι τουριστική, η Ικαρία ορεινή και οι Φούρνοι απομακρυσμένοι).

Ως προς τα Λύκεια του Νομού μας, τα πρωτεία της αποτυχίας στη Β’ Λυκείου έχουν οι Φούρνοι με το τεράστιο ποσοστό 91%. Ακολουθεί ο Εύδηλος (66%), ο Μαραθόκαμπος (56%), ο Άγιος Κήρυκος (51%), η Σάμος και το Καρλόβασι (43%) και τελευταίες οι Ράχες (22%).

Αξιοσημείωτο είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό των Ραχών. Που είναι από τα πιο χαμηλά πανελλαδικά! Μπράβο στο Λύκειο Ραχών και στα παιδιά του που μέσα σε δύσκολες συνθήκες έχουν τέτοιες καλές επιδόσεις. Οι καλές επιδόσεις άλλωστε φάνηκαν και στο τεράστιο ποσοστό επιτυχίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ: 50%! Μάλιστα, οι μισοί που δεν μπήκαν φέτος έχουν αρκετά υψηλή βαθμολογία και έχουν μεγάλες πιθανότητες για του χρόνου. Μπράβο στη Λυκειάρχη Κα Βιτσαρά και σε όλους τους καθηγητές.

Μπράβο φυσικά και στα παιδιά. Εδώ πάει το “Πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα”.

Πυρκαγιά 1: Μαγγανίτης

Ευτυχώς, μέσα στο κατακαλόκαιρο που είχαμε μόνο μια σοβαρή φωτιά στις 24 Αυγούστου, ενώ επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Κάηκε μεγάλη έκταση μεταξύ Μαγγανίτη και Καρκιναγρίου. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη (πυροσβεστική, αεροπλάνα, ελικόπτερο), αλλά η περιοχή ήταν δύσβατη. Η φωτιά έσβησε την επομένη.

Πυρκαγιά 2: “Μπάμ ηκούσθη στον αέρα”

Τη μέρα του σεισμού της Αθήνας (7-9-99) το συνεργείο του Χολέβα, που δουλεύει με φιλότιμο τον δρόμο Αγίου Κηρύκου-Ευδήλου, χρησιμοποίησε ισχυρό δυναμίτη για τη διάνοιξη της παράκαμψης Χρυσοστόμου. Το χωριό σείστηκε συνθέμελα και γέμισε με πέτρες που έπεσαν σε αυτοκίνητα, στέγες κλπ. Μια πέτρα έριξε και ένα καλώδιο της ΔΕΗ. Προκλήθηκε πυρκαγιά, που κατέκαψε την ανατολική πλευρά του χωριού (κτήματα, σταύλοι, κλπ) στα Καμπιά. Κάποια στιγμή γύρισε ο αέρας και η φωτιά απείλησε τον ίδιο το Χρυσόστομο. Κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική με τον καινούργιο διοικητή της, αεροπλάνο, ελικόπτερο, και κόσμος. Μέχρι και ο Νομάρχης ήρθε. Ίσως έπεσαν πολλοί με αποτέλεσμα η φωτιά να σβήσει καθυστερημένα. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτε.

Συγνώμη, σε πόση απόσταση από οικισμό επιτρέπεται να πέφτουν φουρνέλα σαν αυτά που όλο το καλοκαίρι έριχνε ο εργολάβος; Και τι θα γίνει αν επαναληφθεί το ίδιο σε κάποια ακατοίκητη περιοχή; Θα καεί ολόκληρος ο ελαιώνας της Ικαρίας, έτσι για μια εργολαβική αστοχία;

Είπαμε να κάνουμε το δρόμο, και όλοι τον θέλουν. Να τον κάνουμε όμως όσο καλύτερα γίνεται, όπως ορίζει η νομοθεσία και όπως γράφουν οι μελέτες του δρόμου που έχουν εγκριθεί, για να μην έχουμε ζημιές σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσίες. Ελπίζουμε ότι μαζί με τις αποζημιώσεις αυτών που έχασαν περιουσίες, ο ίδιος ο εργολάβος αλλά και όλοι οι τοπικοί παράγοντες θα φροντίσουν να μην επαναληφθεί παρόμοια κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι θα γίνει και η παράκαμψη της Πλαγιάς αργότερα, και δεν πρέπει να υπάρχει κακό προηγούμενο.

Υπενθύμιση: “Για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει το Υπουργείο Εργασίας ώστε να λειτουργήσει τμήμα τεχνικής Επιθεώρησης στη Λέσβο για την επιτήρηση των μέτρων ασφαλείας στα εκτελούμενα έργα ζητούν να ενημερωθούν από τον αρμόδιο υπουργό οι βουλευτές του ΚΚΕ Σταύρος Σκοπελίτης και Σταύρος Παναγιώτου με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη στην Καλλονή της Λέσβου”, μεταδίδει η ΕΡΑ Αιγαίου (17-9-99).

Πυρκαγιά 3: Δικαστήρια Σάμου

Το νέο δικαστικό έτος δεν άνοιξε για το Νομό μας όπως στην υπόλοιπη χώρα. Τα ποινικά, πολιτικά και στρατιωτικά δικαστήρια ανοίγουν στις 29 Σεπτεμβρίου, λόγω της πυρκαγιάς στο δικαστικό μέγαρο Σάμου στις 23 Αυγούστου. Καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το αρχείο του Πρωτοδικείου. 450 εκατομμύρια δραχμές θα διατεθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρη ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου.

Τα μισά χελιδόνια της Ικαρίας έφυγαν πρόωρα

Η περσινή επιτυχία του εθελοντικού προγράμματος (4 εθελοντές που κατέγραψαν 19 διαδρομές μονοπατιών) δεν συνοδεύτηκε με μια δεύτερη επιτυχία φέτος.

Βέβαια, πάει καλά το Σημείο Πληροφόρησης Νέων, που χτίζουμε μαζί με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (που όλο μας αργοπορεί), στον Εύδηλο. Τελικά, ήρθαν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, στήθηκε το δίκτυο, ήρθαν και τα έπιπλα. Για αυτό το έργο έχει έρθει ο Jerry από το Λουξεμβούργο, που ξέρει από Υπολογιστές και από Internet.

Αυτό που δεν πήγε καλά, γιατί ήταν αρκετά φιλόδοξο, ήταν το πρόγραμμα των τεσσάρων εθελοντών για την Βοήθεια στην Τρίτη Ηλικία. Πράγματι ήρθαν η Γαλλίδα Edwige, η Ισπανίδα Ada Rebeca, ο Εγγλέζος Matthew και ο Γάλλος Nicolas. Έμειναν δυόμισι μήνες σε νοικιασμένο σπίτι στον Ξυλοσύρτη, που χορήγησε η Ιερά Μητρόπολη Σάμου. Υπηρέτησαν εθελοντικά στο γηροκομείο σε 2 εξάωρες βάρδιες, σε βοηθητικές εργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στο προσωπικό του γηροκομείου να ασχοληθεί ουσιαστικότερα με τους γέροντες και τις γερόντισσες, και να τους υπηρετήσει καλύτερα. Παράλληλα, παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Στον επόμενο μήνα προβλεπόταν, δύο από τους εθελοντές να υπηρετήσουν άτομα τρίτης ηλικίας σε απομακρυσμένους οικισμούς.

Ωστόσο, οι εθελοντές που ήρθαν δεν ήταν οι κατάλληλοι, και σε αυτό υπεύθυνοι είναι οι φορείς που τους έστειλαν. Είχαμε ζητήσει να ξέρουν όλοι οι εθελοντές αγγλικά, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μαζί τους. Επίσης, είχαμε προειδοποιήσει για την δυσκολία διαβίωσης στην Ικαρία το Χειμώνα.

Δύο από τους εθελοντές δεν ήξεραν γρι από αγγλικά δημιουργώντας σημαντικά ζητήματα επικοινωνίας με όλη την ομάδα. Για να λύσουν τις απορίες τους συχνά επικοινωνούσαν με τον φορέα αποστολής, στη χώρα τους (π.χ. Ισπανία), και μετά ο φορέας αποστολής με εμάς μέσω της ΓΓΝΓ. Ήταν φυσικό να θορυβηθούν όλοι. Επίσης, όλοι οι εθελοντές δυσανασχετούσαν γιατί ο Άγιος Κήρυκος απείχε 7 χιλιόμετρα, που έπρεπε να κάνουν με τα πόδια, για τη βραδινή τους έξοδο. Παρόλο που δεν ήταν υποχρέωση του προγράμματος είχαμε οργανώσει την εξασφάλιση ενός μεταφορικού μέσου. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, ήρθε κλιμάκιο από την ΓΓΝΓ, μίλησε με τους εθελοντές, τους υπεύθυνους του Προγράμματος και τους υπεύθυνους του γηροκομείου και αποφάσισε την διακοπή του Προγράμματος.

Όλοι ξέραμε ότι το εγχείρημα ήταν, έτσι κι αλλιώς, δύσκολο. Ωστόσο, η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών στην Τρίτη Ηλικία της Επαρχίας μας είναι τεράστια. Τώρα, με την εμπειρία που έχουμε, ίσως μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο μέλλον από καλύτερες θέσεις. Καλή τύχη όπου και να βρίσκεστε Εντβίζ, Ρεβέκα, Μάθιου και Νίκολας.

Εγκρίθηκαν 2 Νέοι Παιδικοί Σταθμοί

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας ήταν ο μόνος κατάλληλος φορέας να στηρίξει τις προτάσεις των Δήμων για παιδικούς Σταθμούς μετά την προκήρυξη του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, η οποία δεν επέτρεπε απ ευθείας στους Δήμους τη δημιουργία τέτοιων σταθμών. Οι Δήμοι Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών ετοίμασαν μόνοι τους το φάκελο της αίτησης, όπως είχε συμφωνηθεί, και η Εταιρεία τους προώθησε στο Υπουργείο.

Στα μέσα Μαρτίου 99 δόθηκαν γραπτές οδηγίες από την Αναπτυξιακή Εταιρεία στους τρεις Δήμους να υποβάλουν στον φορέα αξιολόγησης συμπληρωματικά στοιχεία, γιατί οι αρχικοί φάκελοι που είχαν ετοιμάσει ήταν ελλιπείς. Οι Δήμοι Ευδήλου και Ραχών έστειλαν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν και γι αυτό εγκρίθηκαν οι Προτάσεις τους.

Ο Δήμος Αγ. Κηρύκου που είχε ελλείψεις στο φάκελό του, όπως και ο Δήμος Φούρνων που δεν είχε υποβάλει φάκελο, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα γιατί, όπως ήδη γνωρίζουν από την ενημέρωση της Αναπτυξιακής Εταιρείας που είχε γίνει το Μάρτιο, το Υπουργείο θα ξαναβγάλει προκήρυξη για Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, φέτος.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ολοήμερα νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν στον Άγιο Κήρυκο και τον Εύδηλο, και ολοήμερο Δημοτικό στον Άγιο Κήρυκο.

Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης η μετασκευή των αιθουσών των Γυμνασίων Αγίου Κηρύκου και Ραχών για τη δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Νέος Περιφερειάρχης στο Β. Αιγαίο

Ο νέος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Θανάσης Καρούντζος, 46 ετών, έχει θητεύσει στην αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος Περιστερίου και ως πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής.

Του ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία. Μαζί με τις ευχές μας θέλουμε να μοιραστούμε μαζί του το γεγονός ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μαζί με την Ήπειρο είναι οι φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Αν ψάξουμε να βρούμε το φτωχότερο νησί της Ευρώπης, είναι φυσικό να το αναζητήσουμε στην φτωχότερη νησιώτικη Περιφέρεια, δηλαδή στο Β. Αιγαίο. Και δεν μπορεί νάναι άλλο από την Ικαρία.

Όπως και νάχει, η Επαρχία Ικαρίας χρειάζεται την προσοχή όχι απλά της Περιφέρειας ή της Ελλάδας, αλλά της ίδιας της Ευρώπης. Αν δεν υπάρχουν εξειδικευμένες πολιτικές για την νησιώτικη Ευρώπη, για να συμφωνή-σουμε με τον υπουργό Αιγαίου Στ. Μπένο, άλλο τόσο αυτές οι πολιτικές παραμορφώ-νονται σε ακραίες συνθήκες, όπως της φτώχειας, ή του αναγλύφου, ή της αραιοκατοίκησης, που επικρατούν στην Επαρχία μας.

Πώς αλλιώς να το πούμε; Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο μιας ιδιότυπης μιζέριας και σε διεργασίες κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Μάλιστα, νομίζουμε ότι μας φταινε τα ρούχα μας, ενώ οι αιτίες είναι ... παγκοσμιοποιημένες.

Χρειάζονται γενναία μέτρα πολιτικής έξω από την πεπατημένη, που να ωθήσουν την Επαρχία Ικαρίας και την ίδια την Περιφέρεια σε καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι δα η μοίρα μας να είμαστε τελευταίοι.

Αυτά, μαζί με τις ευχές μας. Καλή δύναμη.

Για την επιβίωση των νησιών μας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ομόφωνο ψήφισμά του, στις 14/7/99, στο Βαθύ:

Είναι δυνατόν να μην συμφωνήσει κανείς; Ακόμη και ο Υπουργός Αιγαίου συμφωνεί.

ΟΜΩΣ: Τι λένε τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα του Κέντρου; Τι λεει το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο στην Αθήνα; Ποιος θα βρεθεί να πιέσει τα διαπλεκόμενα της πολωμένης ανάπτυξης ώστε να μειωθεί κάπως η αναπτυξιακή διαφορά που υπάρχει επί δεκαετίες με ουσιαστικούς πόρους και παρεμβάσεις και όχι ψίχουλα και έργα για το θεαθήναι;

Η οριστικοποίηση των μέτρων για το Β. Αιγαίο θα γίνει τέλη Σεπτέμβρη. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Τι θα γίνει με τον Τουρισμό στην Επαρχία μας;

Στο προηγούμενο τεύχος γράφαμε: “Μάλλον χρειάζεται μια σύσκεψη του τουριστικού τομέα της Ικαρίας. Ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία;”

Τώρα, που πέρασε η σαιζόν, πιστεύουμε ότι μια τέτοια σύσκεψη είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Και ξαναρωτάμε: Ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία;

Το περιοδικό μας δημοσιεύει σε ξεχωριστή σελίδα ορισμένες πληροφορίες για την κατάσταση του τουρισμού στην Επαρχία μας.

Νέα διοίκηση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας - ΑΝΕΤΕΙ

Πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΕΤΕΙ, αποτελούμενη από 11 εκπροσώπους, και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι 12 εκπρόσωποι ήταν:

Εκ μέρους του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΟΤΑ Ικαρίας (90% των μετοχών), ο Σπύρος Τέσκος (Πρόεδρος του Αν. Συνδ.), οι Δήμαρχοι Θεόδωρος Θεοδωράκης, Στέλιος Σταμούλος, Κώστας Γλαρός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Αγγελουδάκης, Δημήτρης Βούλγαρης, Αντώνης Καρνέρης, Μιχάλης Πορής, Ηλίας Σκάβδης.

Εκ μέρους της Νομαρχίας Σάμου (5% των μετοχών) ο Έπαρχος Ικαρίας Στέφανος Παμφίλης.

Εκ μέρους του Δήμου Ευδήλου (5% των μετοχών) ο Αντιδήμαρχος Ευδήλου Αυγερινός Κούβαρης.

Όλα τα μέλη της Συνέλευσης των Μετόχων είναι αιρετά και δεν συμμετέχει κανένας τεχνοκράτης. Στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και στη συνέλευση παρίστατο και ο δικηγόρος Γιάννης Μουλάς. Επίσης, παρευρέθησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Γιαννίρης, ο οικονομικός υπεύθυνος Νίκος Φίλιππας, ο λογιστής της Εταιρείας, ο υπεύθυνος Εθελοντισμού Γιώργος Βιτσαράς, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Μένιος Τσαμουδάκης, ο Ελεγκτής Κώστας Μελαχροινός, και ως γραμματέας ο Αργύρης Πολίτης.

Η Συνέλευση αποφάσισε, μετά από πρόταση του Έπαρχου, να μην γίνει ο απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ και να μην συζητηθεί ο ισολογισμός της χρήσης 1998, και προχώρησε σε εκλογή του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εκ μέρους του Δήμου Ραχών προτάθηκε ως εκπρόσωπος η Ελένη Βέλη, στη θέση του Μιχάλη Πορή.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης είναι:

Πρόεδρος Παμφίλης Στεφ. (7ψ.), Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής Τέσκος Σπ. (9 ψήφοι), μέλη οι Κούβαρης Αυγ. (8 ψ.), Βούλγαρης Δημ. (8 ψ.), Βέλη Ελ. (6 ψ.), Γλαρός Κ. (5 ψ.), Καρνέρης Α. (5 ψ.).

Ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων με την αυτοδιοίκηση της Ικαρίας

Στις 26 Αυγούστου στο Δημαρχείο Ευδήλου έγινε κοινή σύσκεψη Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων. Ήταν εκεί ο Δήμαρχος Ευδήλου και ο Δήμαρχος Ραχών, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι των δύο δήμων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Το Σύλλογο Ικαρίων Επιστημόνων εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Λ. Κόχυλας και η Αντιπρόεδρος Θ. Φράγκου. Αντιγράφουμε από το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε:

Κοινή ήταν η διαπίστωση της μεγάλης καθυστέρησης των έργων του Β’ ΚΠΣ στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, και ειδικότερα στο νησί μας. Για το ζήτημα αυτό εκφράστηκε έντονη πικρία, διότι ενώ πάντοτε περικόπτονται οι προτάσεις της περιοχής και μένουν αβοήθητοι οι –μικροί κυρίως- Δήμοι στην επεξεργασία των προτάσεων και την κατάρτιση των αναγκαίων μελετών, η απορροφητικότητα των κονδυλίων της περιφέρειας καθηλώνεται στο 50% περίπου, με ορατό τον κίνδυνο μεγάλων απωλειών, σπασμωδικών κινήσεων και πρόχειρων εντάξεων έργων, χωρίς ιεράρχηση και χωροταξικό σχεδιασμό.

Εκφράστηκε η ελπίδα ότι θα αξιοποιηθεί το μικρό διάστημα ως την λήξη του Β’ ΚΠΣ (31-12-99), και ότι δεν θα επαναληφθούν ίδια φαινόμενα στην ένταξη και υλοποίηση έργων του νέου Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (2000-2006).

Τέλος, για το ζήτημα της Αλληλεγγύης προς τους Σέρβους που συνεχίζεται, εξετάστηκε η πορεία της προετοιμασίας για τη λειτουργία μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου στην Ικαρία, για μικρά Σερβάκια, παιδιά θυμάτων του βομβαρδισμού, τα οποία θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες του νησιού στην τρέχουσα σχολική χρονιά”

Επίσης, ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων, από την αποστολή βοήθειας που έκανε την Άνοιξη, έχει έλλειμμα περίπου 700 με 800 χιλιάδες δραχμές. Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν οικονομικά και δεν πρόλαβαν να το κάνουν την περίοδο των βομβαρδισμών, μπορούν να το κάνουν τώρα στέλνοντας χρήματα στο λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα 71970042223.

Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Σάμου

Έγινε με επιτυχία το 26ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Σάμου στις 22 Αυγούστου 1999. Συμμετείχαν 31 αντιπρόσωποι των σωματείων Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων. Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα έλαβε 26 ψήφους και η Συνδικαλιστική Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων 5 ψήφους. Στο νέο ΔΣ εκλέγονται οι Αντ. Δράκος, Γιώρ. Σίδερης, Μιλτ. Δάνος, Νικ. Λαρδάς, Θ. Παλαμάρης, Ευ. Διαμαντίδης, Ευαγγελία Βογιατζή, Στ. Στεργίου, Στ. Βαγιανός (από ΑΤΕ) και Κ. Φώτης, Ν. Χατζηκαραγεωργίου ( από ΣΕΚΕ).

Αντιπρόσωπος στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ εκλέχτηκε ο Αντώνης Δράκος.

Καλή και δημιουργική θητεία. Αλλά γιατί μόνο μια γυναίκα σε 11 μέλη;

Το Συνέδριο του ΕΚΣ εξέδωσε και δύο ψηφίσματα:

Ένα για αλληλεγγύη στο σεισμόπληκτο λαό της Τουρκίας με συγκέντρωση φαρμάκων, τροφίμων και ρούχων για αποστολή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της περιοχής της Νικομήδειας, και

Ένα για την καταγγελία της συμφωνίας που υπέγραψε η Κυβέρνηση με το συνδικαλιστικό όργανο της ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ) για το ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας ότι “οι αποφάσεις των Συνεδρίων και των Γενικών Συνελεύσεων που εξέλεξαν αυτά τα μέλη του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ είναι αντίθετες με αυτά που αυτοί ψήφισαν”.

Προσοχή: Υπάρχουν επικίνδυνοι συμπατριώτες!

Στο απροχώρητο έχουν φθάσει στην Ικαρία οι δηλητηριάσεις σκυλιών, αγελάδων και πουλιών όπως καταγγέλλει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ικαρίας. Μετά από τοξικολογική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος των ζώων επήλθε από το ισχυρό φυτοφάρμακο ονόματι "LANATE" το οποίο διατίθεται στην αγορά. Για την αντιμετώπιση της θλιβερής αυτής κατάστασης ο κυνηγετικός σύλλογος Ικαρίας ζητά τη λήψη μέτρων ελέγχου της διάθεσης των φυτοφαρμάκων από τους φορείς του Νομού Σάμου.

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Μεταξύ άλλων... Νέα από την αυτοδιοίκηση

Ο Νομάρχης Σάμου κ. Θ. Θαλασσινός:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή

Ο Έπαρχος Ικαρίας κ. Στ. Παμφίλης

Ο Δήμος Αγίου Κηρύκου

Ο Δήμος Ραχών

Ο Δήμος Ευδήλου

Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

σχολιάζοντας

τα νέα της Επαρχίας και του Νομού

Σεισμός στήν Αθήνα!

Από το σεισμό της 7 Σεπτέμβρη, πολλές ζημιές έπαθαν οι συμπατριώτες μας που ζουν στην Πετρούπολη, στην Παλατιανή, στα Άνω Λιόσια, στο Ίλιον, στο Πέραμα ...

Όλοι μας βομβαρδιστήκαμε με τρομερές εικόνες από τους εγκλωβισμένους, τον αγώνα της ΕΜΑΚ και των άλλων συνεργείων, την εθελοντική εργασία των πολιτών, των προσκόπων...

Ύστερα, ήρθε η προγνωσιολογία για νέους σεισμούς. Πανικός και φόβος, ιδιαιτέρως στις ψυχούλες των παιδιών. Μετά το ταρακούνημα, τα ματάκια τους είδαν, τα αφτάκια τους άκουσαν, μαζί με τους μεγάλους για καταστροφές, για κινδύνους, αλλά και για πατροκτόνους, όπως αυτός στην Κρήτη. Και δεν κοιμούνται πιά μόνα τους στα κρεββατάκια τους.

Ας το αντιληφθούμε: Οι ειδήσεις είναι ακατάλληλες για ανηλίκους. Ας προσέχουμε, όταν παίζει η τηλεόραση, τι φτάνει στα παιδιά μας.

Το ΣΔΟΕ στην Ικαρία

Η Ικαρία συχνά χρειάζεται ελέγχους για αισχροκέρδεια, γιατί ώρες-ώρες οι τιμές είναι εξωφρενικές. Όχι όμως και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που και φέτος ήρθε στην Ικαρία. Αυτή τη φορά με ταχύπλοο κατ’ ευθείαν στον Εύδηλο. Οι πάντες αιφνιδιάστηκαν.

Δεν ξέρουμε αν βρήκαν εγκλήματα. Όμως, δεν αποτελεί οικονομικό έγκλημα να μην έχεις τιμολόγια για τοπικά προϊόντα. Δεν είναι η πιπεριά και το κολοκυθάκι του κήπου αυτό που λέμε παραοικονομία κύριοι του ΣΔΟΕ.

Ξέρουμε ότι η παραοικονομία αυξάνει παγκοσμίως, και ότι γίνεται μεγάλο και επίσημο ξέπλυμα χρήματος από λαθρέμπορους και εγκληματίες κάθε είδους σε τέτοια ευαγή ιδρύματα όπως το Χρηματιστήριο, που δεν ζητάει “πόθεν έσχες”. Αλλά, να ζητάει το ΣΔΟΕ “πόθεν έσχες” για το κολοκυθάκι και το τσίπουρο, και μάλιστα να τα κατατάσσει στο οικονομικό έγκλημα... πάει πολύ.

Στα πανηγύρια μας να δεις οικονομικοί εγκληματίες: Ούτε τα κατσίκια, ούτε το κρασί έχουν τιμολόγια.

Βουτηγμένη στο Οικονομικό Έγκλημα είναι η Ικαρία. Και ύστερα αναρρωτιόμαστε το φταίει και δεν πάει καλά ο κόσμος: Η Ικαρία φταίει.

Το ΣΔΟΕ ξέρει τι είναι ... το ΣΔΟΕ;

Ξαφνικά ο υπουργός Γ. Παπαντωνίου είπε ότι θα καταργήσει τα αντικειμενικά κριτήρια (εκλογές έρχονται γαρ), και η Ικαρία ανάσανε.

Βγήκε όμως ο πρώην υπουργός Αλ. Παπαδόπουλος και αντέδρασε, γιατί, λέει, δεν μπορεί ακόμη το υπουργείο να κάνει πλήρεις ελέγχους, και γιατί στο TAXIS δεν έχουν μπεί όλες οι εφορίες (όπως και η δική μας, στην Ικαρία). Και εκεί που λέγαμε “πάρτον στο γάμο σου να σου πεί και του χρόνου”, διέρρευσε το εξής από συνεργάτες του, απαντώντας εμμέσως στον κ. Παπαντωνίου:

Το ΣΔΟΕ δεν είναι για να διενεργεί ελέγχους αλλά να διώκει το οικονομικό έγκλημα, ενώ τα Ελεγκτικά Κέντρα διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από 300 εκατ. Δρχ. και το TAXIS βρίσκεται ακόμη στην αρχή”.

Το ΣΔΟΕ πάντως, ήρθε στην Ικαρία, και έκανε ελέγχους, και μάλιστα μάθαμε ότι ρωτούσε που τα βρήκαν τα κολοκυθάκια!

Γ ΚΠΣ

Ο υπουργός Αιγαίου κ. Σταύρος Μπένος, στην επίσκεψή του στην Ικαρία και στους Φούρνους είπε ότι έχει καταρτιστεί ένα Ειδικό 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το οποίο προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση για την πολιτική στήριξη του Αιγαίου. Επίσης, είπε ότι καταρτίζεται ένα Ειδικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της Ανεργίας στα μικρά νησιά.

Ευχόμαστε τα πορίσματα του συνεδρίου για τα Ζητήματα Απασχόλησης στις Παραμεθόριες Νησιώτικες Περιοχές που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας τον Ιανουάριο 1999, με χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Αιγαίου, να του είναι πολλαπλώς χρήσιμα.

Εκδόσεις

Μην ξεχνάτε: Το περιοδικό μας ταχυδρομείται δωρεάν σε όποιο άλλο περιοδικό μας στέλνει ο εκδότης του, στα πλαίσια φιλικών ανταλλαγών.

Το ΙΚΑ “περί άλλα τυρβάζει

Στο προηγούμενο τεύχος γράψαμε (Οι κοντόφθαλμες πολιτικές του ΙΚΑ) για την απόφαση του ΙΚΑ να μην χορηγεί τα συμπληρωματικά έξοδα ταξιδιού των λουομένων για μακρινές λουτροπόλεις, αν υπάρχει λουτροπηγή πιο κοντά στον τόπο διαμονής τους. Όλες οι περιφερειακές λουτροπόλεις θίχτηκαν. Στην Ικαρία η κίνηση έπεσε 20-30%.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό: Το ΙΚΑ, όπως μας πληροφόρησε το Συνδικάτο Οικοδόμων-Ξενοδοχειουπαλλήλων Ικαρίας δεν έχει προσλάβει γιατρό στον Άγιο Κήρυκο. Μέχρι να γίνει η πρόσληψη οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνει σύμβαση του ΙΚΑ με το Νοσοκομείο ώστε να γίνονται οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις μέσω του ΙΚΑ και του Νοσοκομείου.

Δηλαδή, το ΙΚΑ, αφ’ ενός δεν έχει προσλάβει γιατρό για τον Άγιο Κήρυκο, αφ’ ετέρου ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ απ ευθείας το παραπεμπτικό του Νοσοκομείου! Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να τρέχουν για την έγκριση των παραπεμπτικών, για εγγραφές στο συνταγολόγιο κλπ.

Και να ‘ταν μόνο αυτό; Τα τιμολόγια είναι απαράδεκτα χαμηλά σχετικά με τις τιμές που κυκλοφορούν στα ιδιωτικά ιατρεία. Συνέβη μάλιστα ένας εργαζόμενος να πληρώσει 25.000 δρχ και να πάρει επιστροφή από το ΙΚΑ... 2.500 δρχ!

Και να ‘ταν μόνο αυτό; Για να περάσει κάποιος από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να πάει οπωσδήποτε στη Σάμο, ακόμη και για περιπτώσεις ρουτίνας.

Και να ‘ταν μόνο αυτό; Για να πάει κάποιος ασθενής στην Αθήνα το ΙΚΑ δεν δέχεται την διεκπεραίωση απ’ ευθείας από την Ικαρία με το παραπεμπτικό του Νοσοκομείου. Πρέπει να γίνουν όλα από τη Σάμο.

Ακούστε και το κλού! Στην Ικαρία έχει επανειλημμένα καταγγελθεί ότι λόγω υψηλής ανεργίας πολλοί εργαζόμενοι παρέχουν ανασφάλιστη εργασία. Οι έλεγχοι όμως, που μεταξύ άλλων θα αύξαναν και τα έσοδα του ίδιου του ΙΚΑ, είναι ανεπαρκέστατοι.

Επομένως, ο χαρακτηρισμός “κοντόφθαλμες πολιτικές” που δώσαμε στο ΙΚΑ είναι μάλλον λίγος.

Συνειδητοποιούν οι γραφειοκράτες του ΙΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας στην Αθήνα σε τι κατάσταση έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στην παραμεθόριο και ιδιαίτερα στην ιαματική Ικαρία; Συντονίζει κανένας, ή όλα διαλύονται στις πολυδιασπασμένες αρμοδιότητες από γραφείο σε γραφείο;

Με χαρά μας θα δημοσιεύαμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπ. Αιγαίου, την Περιφέρεια, τη Νομαρχία, το ΙΚΑ, έστω από το ΙΚΑ Σάμου. Ακούει κανείς;

Το Περιοδικό μας

Ταχυδρομήθηκε καθυστερημένα (3 Σεπτέμβρη) το προηγούμενο τεύχος (Μάιος-Ιούνιος), γιατί δεν έγινε δυνατή η αποστολή του από το ταχυδρομείο Ευδήλου, στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο, υπήρχε διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία της Ικαρίας όλο το καλοκαίρι.

Θετικά ήταν, γενικά, τα σχόλια των αναγνωστών μας. Βρήκαν αισθητική βελτίωση, αλλά και βελτίωση της ύλης. Γενικά, μας είπαν ότι ήταν ευκολοδιάβαστο και ενδιαφέρον.

Ενδιαφέρον προξένησε η Φωτογραφία με τις παλέτες σχιστολίθου εισαγωγής στο Λιμάνι του Ευδήλου. Άρεσαν: “Η Τιτώ”, “Η Ικαρία στο Ιντερνέτ”, η πληροφορία για το Καριώτικο “μέλι μαϊμού”.

Στα αρνητικά ήταν: Το πυκνό τύπωμα του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου του Γεωπόνου Γ. Πάστη. Τα μικρά περιθώρια που έχουν μεταξύ τους οι στήλες. Μάλιστα, έγινε και καλλιτεχνική κριτική για τον τρόπο που τοποθετούνται ορισμένες φωτογραφίες.

Έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε το περιοδικό, μετά από δύο τεύχη, έγχρωμο. Κάθε προσφορά δεκτή. Αλλά, κυρίως, γραφτείτε συνδρομητές. Έτσι το έχετε σίγουρα στο σπίτι σας και ταυτόχρονα βοηθάτε και τα οικονομικά του. Τέσσερις χιλιάδες το χρόνο δεν είναι δα και μεγάλο ποσό! Όποιος θέλει, μπορεί να κάνει και χορηγία. Έτσι θα μπορέσει το περιοδικό να γίνει γρηγορότερα πιο ποιοτικό και πιο ...επαγγελματικό. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με την ενημέρωση που δίνει, αποτελεί και “βιτρίνα” της Επαρχίας προς τα έξω.

Αδελφοποίηση δύο Δήμων

Στις 17 Ιουλίου 1999 έγινε πανηγυρικά στον Εύδηλο η αδελφοποίηση του Δήμου Ευδήλου με τον Δήμο Περάματος. Θαυμάσια πρωτοβουλία, αφού ο Δήμος Περάματος έχει ολόκληρη συνοικία σκαρφαλωμένη πάνω στο βουνό που λέγεται Ικαριώτικα και κατοικείται από Καριώτες.

Ας θυμηθούμε, για την ιστορία, ότι την 1 Μάρτη 1996, στην τότε Κοινότητα Ευδήλου παρουσίαζε ο παλαίμαχος της τοπικής αυτοδιοίκησης Π. Παπαγιάννης και εκδότης του πολύχρονου περιοδικού “Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκέντρωση”, στους Κοινοτάρχες της Ικαρίας την βιντεοταινία της ΕΕΤΑΑ για το Πέραμα, τα Ανώγεια και την Νότια Ρόδο, και την προσπάθεια που έκαναν για τη σύνταξη ενός δικού τους Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Τότε η συζήτηση άναψε για τα καλά, όπως θα θυμούνται οι Πρόεδροι, και ο σημερινός Αντιδήμαρχος Ευδήλου, που τότε ήταν Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, για το πώς μπορούμε να κάνουμε το δικό μας ΤΑΠ για όλη την Επαρχία Ικαρίας.

Τώρα που η Ικαρία συντάσσει το δικό της Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, με αφορμή το TERRA/LORE, είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε, μαζί με τόσα άλλα, και την εμπειρία του Περάματος από το δικό του ΤΑΠ.

Θλιβερά 1

Χάσαμε τον Γυμνασιάρχη Γιάννη Τσαρνά. Ήταν φιλόλογος. Είχε γεννηθεί το 1903. Άρχισε να διδάσκει στον Εύδηλο (1927). Υπηρέτησε ως γυμνασιάρχης στον Άγιο Κήρυκο (1947-60). Μας άφησε, μαζί με τον τρόπο του και τις διδαχές του και σημαντικό έργο: Τη “Ναυτική Ιστορία της Ικαρίας”. Την συγκέντρωση της λαϊκής μας παράδοσης στις “Παροιμίες”. Την τεκμηρίωση ότι πατρίδα του δάσκαλου του γένους “Ιωάννη Τσελεπή” ήταν η Ικαρία και όχι η Χίος.

Μακάρι να μην ξεχνούμε ποτέ αυτό που έλεγε: “Άλλα ‘ν τα γράμματα κι άλλο ‘ν η γνώση

Θλιβερά 2

Χάσαμε την ευαίσθητη Φούλα (Ευμορφία) Μοσχοβάκη Μεγαλοοικονόμου. Αν ήθελε να χαρίσει κάτι πολύτιμο σε κάποιον άνθρωπο που εκτιμούσε πολύ, του ετοίμαζε ένα μπουκέτο καριώτικα αγριολούλουδα.

Έγραψε ποίηση, το χρονικό “Γίνανε τα χρόνια καημοί”, τις αναμνήσεις “Κραυγή Προσφύγων”...

Η ίδια ήταν ένα ζωντανό κομμάτι μιας σημαντικής στιγμής της Καριώτικης Ιστορίας. Ήταν ναυτάκι, μαζί με τον αδελφό της Νίκο στο καΐκι του καπετάν Κώστα Μεγαλοοικονόμου στο έπος της παράτολμης φυγάδευσης των τελευταίων ανταρτών της Ικαρίας, διασχίζοντας το Αιγαίο και το Ιόνιο μέχρι τις ακτές της Αλβανίας (βλέπε εξώφυλλο).

Επίσης, θα την θυμόμαστε από τις πολλές εκπομπές στην Ικαριακή Ραδιοφωνία, μέχρι πέρσι που ο σταθμός λειτουργούσε.

Θλιβερά 3

Το 1996, ως Πρόεδρος του Συνδέσμου “Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας” έλεγε μετά από μια σειρά πετυχημένων εκδηλώσεων στη Σίφνο, Νάξο, Σαντορίνη, και άλλα Κυκλαδονήσια: “Πρέπει να κάνουμε κάτι και για την Ικαρία!”. Την άλλη χρονιά ο Σύνδεσμος έκανε έκθεση παιδικής ζωγραφικής 96 έργων και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Όλα τα Δημοτικά Σχολεία πήγαν σε αυτή την έκθεση που φιλοξενήθηκε στον Άγιο Κήρυκο, Αυλάκι, Κάμπο, Ράχες, Καρκινάγρι.

Ο λόγος για τη Ρένα Λάμψα, που χάθηκε πρόωρα. Από όπου κι αν πέρασε δημι-ούργησε δυνα-τούς δεσμούς και άφησε σημαν-τικό έργο. Το 1975 έγινε αντι-πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Το 1984 συμμετείχε στη Διεθνή Ένωση Γυναικών. Από το 1992 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO. Το 1993 εκλέχθηκε ως Ελληνίδα “Γυναίκα της Ευρώπης”. Το 1994 εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών.

Βαθύτατα φεμινίστρια, έδινε σημασία όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και στα καθημερινά. Στην Ικαρία, της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που ο Σύλλογος του Κάμπου, μεταξύ άλλων, είχε πρόγραμμα γυμναστικής για τις γυναίκες του χωριού! Και ήξερε να ακούει.

Πολλές Επισκέψεις με Διακοπές στην Ικαρία

Οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασαν:

Ο Πρόεδρος Κ. Στεφανόπουλος, στις 14 Αυγούστου σε Ικαρία-Φούρνους

Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κ. Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσσα και φίλους που γύρισαν όλο το Νομό.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δημ. Τσοβόλας

Ο πρώην υπουργός Αλ. Παπαδόπουλος (22 ημέρες στον Αρμενιστή). Καλά, αυτός είναι δικός μας.

Ο Υπουργός Αιγαίου Σταύρος Μπένος

Ο Μίκης Θεοδωράκης μετά από 52 χρόνια!

Από πανεπιστημιακούς δε, και ειδικούς επιστήμονες έγινε χαμός:

Γιατροί, Συγκοινωνιολόγοι, Αναστηλωτές Αρχαιοτήτων, Ιστορικοί, Περιβαλλοντολόγοι... Βρήκαμε μέχρι και ειδικούς για τον ιό του 2000 του κεντρικού συστήματος Υπολογιστών της Εθν. Τράπεζας Ελλάδας!

(Αχ! Και να δούλευαν οι μισοί από αυτούς, για μισό μόλις χρόνο στην Επαρχία μας!)

Μ. Θεοδωράκης: “Συγκίνηση”

Ο Μίκης Θεοδωράκης περιηγήθηκε τα μέρη της Ικαρίας όπου φιλοξενήθηκε ως εξόριστος και, όπως μάθαμε συγκινήθηκε πολύ. Άλλωστε οι δηλώσεις του στον Ν. Βαλεοντή (Ελευθεροτυπία 25-8-99) το επιβεβαιώνουν: “Μετά από 52 χρόνια, γύρισα στον τόπο της εξορίας, εκεί που έζησα τα σκληρά και πέτρινα χρόνια. Το τοπίο, τα χωριά και ιδίως οι άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους ήταν μαζί μου την εποχή εκείνη, με συγκίνησαν αφάνταστα και θα ‘λεγα ότι προχτές το βράδυ ήταν εκεί στη συναυλία όλη η Ικαρία”.

Εμ! Βέβαια και ήταν όλη η Ικαρία! Αφού είχε χιλιάδες κόσμο η συναυλία του στις Ράχες!

Προσφορές στο Γηροκομείο

Μέσα σε ένα τρίμηνο (Μάρτιος-Μάιος 99) συγκεντρώθηκαν περίπου δύο εκατομμύρια δραχμές από 27 άτομα καθώς και τον Προοδευτικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάμπου και τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές Αγ. Ταξιαρχών Ξυλοσύρτη, Ευαγγελισμού Κουντουμά, Αγ. Ειρήνης Κάμπου, Αγ. Κων/νου Αυλακίου (δίσκος) και Αγ. Αναργύρων Καραβοστάμου. Ο σκοπός των προσφορών αφορά την επέκταση του Γηροκομείου.

Όποιοι έχουν απορίες ας τις ξεκαθαρίσουν με τον κ. Κ. Καβαρλίγκο και την Κα Ελεονόρα Κανάρη που μαζί με το προσωπικό κάνουν ηρωικές προσπάθειες για τα καθημερινά και τα μεγάλα του ιδρύματος.

Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντα η ανάγκη της προσωπικής εθελοντικής προσφοράς σας στο Γηροκομείο. Ακόμη και μία ή δύο ώρες προσφοράς κάθε τόσο είναι πολύτιμες. Ενδιαφερθείτε, αξίζει.

Ξένα Υβρίδια και ... Ικαριακές Βρούβες

Είναι άγνωστες οι συνέπειες των μεταλλαγμένων και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στην ανθρώπινη υγεία. Με τρόμο διαβάσαμε ότι ανάμεσα στα μεταλλαγμένα είδη υπάρχει και ένα είδος που γενετικά είναι συγγενές με τη βρούβα, και ότι υπάρχει κίνδυνος να γεμίσουμε με επικίνδυνα άγρια χόρτα αν η μεταλλαγμένη βρούβα πολλαπλασιαστεί με τη φυσική βρούβα του βουνού! Λετε σε λίγα χρόνια, να μην είναι αθώα και παρθένα ούτε τα άγρια χόρτα του βουνού; Πολίτες, καταναλωτές, ψηφοφόροι, άνθρωποι, ας γρηγορούμε. Η Επαρχία μας είναι άλλοτε πολύ μακριά και άλλοτε πολύ κοντά στην νέα διεθνοποίηση.

 Επιστροφή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα