Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Χρήσιμες Διευθύνσεις

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Χρήσιμες σελίδες για την Επαρχία Ικαρίας

 

http://www.icaria.gr/Gr/gr.html Η επίσημη ιστοσελίδα της Ικαρίας

http://www.island-ikaria.com/ Πλουσιότατη ιστοσελίδα για την Ικαρία με μεγάλη θεματική ποικιλία.

http://www.pan-icarian.com/ Πανιακριακή Αδελφότητα Αμερικής

http://www.hri.org/infoxenios/english/aegean/ikaria/ikaria.html Ο ΕΟΤ για την Ικαρία

http://www.ikaria.gr/ Τουριστική και πολιτιστική Ιστοσελίδα. Συνεργάζεται με την ιστοσελίδα μας και συχνά φιλοξενεί αρθρογραφία μας. Έχει αναρτήσει τα τεύχη 1 και 2 της ηλεκτρονικής μας έκδοσης.

http://kpikarias.gr/site/modules/tinycontent/index.php?id=8, Κίνηση Πολιτών Ραχών Ικαρίας

http://hellas.teipir.gr/prefectures/greek/Samou/Ikaria.htm Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πειραιά με πληροφορίες κυρίως για Ικαρία αλλά και για τους Φούρνους

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4120004.html ΥΠΕΧΩΔΕ για την περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ

…. (περισσότερα)

 

http://www.fourni.com/ η επίσημη ιστοσελίδα των Φούρνων

http://www.northaegean.gr/isite/page/1516,1,0.asp?mu=124&cmu=309 Περιφέρεια Β. Αιγαίου για Δήμο Φούρνων

http://dide.sam.sch.gr/periv_ekp/SAMOS_P_E/fournoi/Fournoi_pic.htm Καταπληκτική δουλειά του Γυμνασίου Φούρνων Για τα εξωκκλήσια των Φούρνων

http://users.otenet.gr/~eplmytil/foyrnoi.htm Ιστοσελίδα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Μυτιλήνης όπου δημοσιεύονται λεπτομερείς γεωγραφικές πληροφορίες για το νησιώτικο σύμπλεγμα των Φούρνων

http://www.ypai.gr/atlas/thesi.asp?idthesis=366 Οι Φούρνοι από τον Αρχαιολογικό Άτλαντα του Αιγαίου

http://www.a-n.gr/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=54 Οι Φούρνοι από το Αιγαιακό Πρακτορείο Ειδήσεων

http://users.hol.gr/~anpele/fournoi/index.html Αφιέρωμα στο νησί. Για να θυμηθούν όσοι υπηρέτησαν σ΄αυτό και να το γνωρίσουν οι υπόλοιποι.

http://www.holiday.gr/gr/place5.php?place_id=1040 Τουριστικές πληροφορίες για τους Φούρνους

http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr111.htm Η Ορνιθολογική Εταιρεία- για τα πουλιά στους Φούρνους

http://www.netrino.gr/tourism/d.asp?l=0&s=0&a=47&d=3 Τουριστικές πληροφορίες για Φούρνους

http://www.agrotravel.gr/agro/site/AgroTravel/t_section?sparam=fournoi&sub_nav=Nature Ιστοσελίδα για τον Αγροτοτουρισμό

http://www.minagric.gr/Greek/agro_pol/leader/SAMOS/D_FOURNON.htm Ιστοσελίδα του LEADER+ που αναφέρει τις χρηματοδοτήσεις στους Φούρνους

http://www.i-m-patron.gr/email/lamentation.html Το Μοιρολόι της Παναγίας. Διάφορες παραλλαγές, μεταξύ των οποίων και αυτή των Φούρνων

http://www.galaxy92.gr/pages/content.asp?CntID=6213&catID=28 Πληροφορίες για τους Φούρνους από … ραδιοφωνικό σταθμό

http://www.geocities.com/fourni_korseon/

http://www.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=2073&lngChapterID=24589&lngItemID=24630 Φούρνοι. Σελίδα από το Αγροτοτουρισμός του In.gr

http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18306&m=N34&aa=1 Άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα για διακοπές στους Φούρνους

http://www.travel.gr/index.php?SCREEN=ellada&RegionID=1&CountyID=30 Τουριστικές πληροφορίες για Φούρνους

http://www.samos.gr/karlovassi/sites/Ydroussa.htm Το χωριό, με το παλιότερο όνομά του - Φούρνοι - συναντάται ήδη από το 1625. Η πιθανότερη εκδοχή για το παλιό όνομα του χωριού έχει σχέση με τους πρώτους  κατοίκους που ήρθαν από τους Φούρνους Ικαρίας.

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Αρκετές από αυτές τις διευθύνσεις έχουν καταγραφεί το 2002. Σήμερα πολλές από αυτές μπορεί να μην λειτουργούν με ευθύνη των χειριστών τους)

http://2sea.com/ikaria.htm

http://agn.hol.gr/INFO/flights/ath-jik.htm

http://hcc.gr

http://hcs.harvard.edu/-hhs/helicon.html

http://members.tripod.com/TinaIkariaG

http://members.xoom.com/xoros/dances.htm

http://odysseas.com/ikaria.html

http://one-world.net/hellas/ne_agn/ikaria.htm

http://one-world.net/hotels/cavos

http://server.travelling.gr/hotels/aegean/

http://users.forthnet.gr/ath/mkrit/ikaria.html

http://www.aegean/ch/hellas/ne_agn/ikaria.htm

http://www.anotek.com/authors.htm

http://www.areianet.gr/infoxenios/english/aegean/ikaria

http://www.baywalk.org/icarians

http://www.cc.ece.ntua.gr/-eadami/hcc/info.html

http://www.dalex,gr/ikaria.htm

http://www.eexi.gr/hcaa_eleng/ikaria.htm

http://www.ekkarra.freeserve.co.uk/ikaria.htm

http://www.gradus.com/tg/aegean/ikaria

http://www.gradus.com/tg/aegean/ikaria/

http://www.grecian.net/ne_aegean/ikaria.htm

http://www.greekferries.gr/infos/ikaria.htm

http://www.he.net/-gradus/tg/aegean/ikaria/

http://www.ikaria.com

http://www.ikaria.demon.co.uk

http://www.island-ikaria.com

http://www.olymp,net/deutsch/reise/Ikaria.htm

http://www.proodos.gr/

http://www.saeamerica.org/aegean/journey/ikaria.html

http://www.tou.com/host/ikaria/

http://www.vacation.forthnet.gr/p/ikaria.html

http://www.vacation.net.gr/p/travel6.html

 

Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πολιτικά Κόμματα & Εκλογές

Η Βουλή των Ελλήνων

Ευρετήριο Ελληνικών Υπουργείων

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Νέα Δημοκρατία
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα
Πολιτική Άνοιξη
Εκλογές και Πολιτική
Εκλογές στην Ελλάδα

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
Κατάλογος Οργανώσεων Περιβάλλοντος

GREENPEACE
GREENPEACE (Ελληνικό Γραφείο)
World Wildlife Fund (WWF) International

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Μηχανές αναζήτησης

πληροφοριών στο Διαδίκτυο

http://www.altavista.digital.com/

http://www.yahoo.com/

http://www.findlink.gr/

http://www.iboom.gr/

ATLAS-The Greek Index
FORTHNET'S Hellas Map Indexer
goGREECE.com
Greek Lynx Directory
GreekVillage.com
Hiway Network's Greek Indexer
Pathfinder-The Greek Portal
Phantis
RoBBy
THEA-Greek Indexer
TOXO.com

 

Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ελληνικά Μουσεία

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διεθνή Ευρετήρια Πολιτικών Κομμάτων
Political Parties in Europe
Political Resources on the Net

Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
UNICEF
UNICEF-Ελληνική Επιτροπή

Europa, the European Union's server
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα

Φορείς-Υπηρεσίες
ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γιατροί χωρίς Σύνορα - Ελληνικό Τμήμα
Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Γραφείο
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Παιδεία-ΑΕΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ, ο Ελληνικός Εκπαιδευτικός WEB Server
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα